Onsdag kom nyhetene om at ordfører Wenche Huser Sund endrer retning ved en kommunesammenslåing for Grue. Det var Glåmdalen som først omtalte saken.

Tidligere har hun sagt at Viken og Kongsvinger må være retningen og gå, men nå innser hun at Viken-regionen vil bli alt for stor. Grue blir bare en liten ert i den store erteposen i Viken-sammenheng.

- Endringen av retningsvalg gjorde jeg da jeg så hvor stor Viken ble. 1,2 millioner mennesker med fylkeshus og fylkesmann kanskje i Moss og Drammen blir i lengste laget unna for Grue. For oss lønner det seg heller å jobbe for Innlandet nå. Jeg tror de andre kommunene rundt oss kommer til å ta samme runden, og jeg ser Sør-Odal også har gjort dette, sier Huser Sund.

Hun har vært i møter med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, og han bekrefter at de samme økonomiske overføringene fortsatt ligger til grunn for Grue ved en kommunesammenslåing.

- Hvorfor var det først i januar 2018 du så at Viken ble for stor?

- Rammebetingelsene er endret. Jeg tenkte vi skulle inn i Viken og se sørover med hele regionen. Når det ikke blir en realitet må vi se nordover. Det skjer mest rundt Mjøsa i Innlandet, og det er viktig at vi står sammen for å få en sterk region og en sterk landbrukstilknytning i vårt område. Det ligger store muligheter i det grønne skiftet for oss, sier Huser Sund.

Ettersom Våler valgte å se nordover sist kommunesammenslåing var tema synes hun Solør-alternativet forsvant.

- Det går ikke an å lage en Solør-kommune hvis den ene forsvinner, sier Huser Sund.

Da kommunereformen kom på banen så hun blant annet på hvilke interkommunale samarbeid Grue har. Da fant ordføreren ut at Grue hadde 16 slike samarbeid sørover, og noen få nordover. Selv kommer Huser Sund fra Nes, og vet at det skjer mye i Nes-, Oslo-, Lillestrøm- og Gardermoen-området. Nå innser hun altså at Grue vil bli for små i det store bildet.

- Grue er mye mer lik Åsnes. Satsingsområdene i de store regionene kommer til å bli rundt byene. Vi er en landsbykommune. Hvis vi klarer å slå oss sammen med Åsnes kunne vi fått med oss de andre kommunene senere , sier Huser Sund.