Spilleomgangen for uke 27 er ferdig, og nok en gang kan vi gratulere en rekke heldige vinnere.

Spill 1

1 rekke: Torun Halvarsson, Drevsjø, 200 kroner.

2 rekker: Sonja Løbakk, Arneberg, 200 kroner.

2 rekker: Gunn Heidi Bråten, Oslo, 200 kroner.

3 rekker: Gunn Heidi Bråten, Oslo, 1.000 kroner.

Spill 2

1 rekke: Gerd Lund, Elverum, 200 kroner.

2 rekker: Åsfrid Ryen, Romedal, 400 kroner.

3 rekker: Unni Dybendal Anteryd, Våler, 500 kroner.

3 rekker: Atle Søbakk, Risberget, 500 kroner.

Spill 3

1 rekke: Lars Vidar Kluge, Hof, 200 kroner.

2 rekker: Turid Klundsæter, Arneberg, 200 kroner.

2 rekker: Inger Marie Åsen, Flisa, 200 kroner.

3 rekker: Berit Langdalen, Elverum, 1.000 kroner.

Spill 4

1 rekke: Ingvill Vesthus, Elverum, 200 kroner.

2 rekker: Else Nilson, Flisa, 400 kroner.

3 rekker: Venche Valby, Gjesåsen, 4.000 kroner.

Radiobingo spilles hver tirsdag klokka 21.30 i SolørRadioen og ElverumsRadioen. Lykkepotten står i 60.000 kroner neste uke.