Spilleomgangen for uke 18 er ferdig, og nok en gang kan vi gratulere en rekke heldige vinnere.

Spill 1

1 rekke: Gro Larsen, Åsta, 200 kroner.

2 rekker: Oddvar Larsen, Åsta, 400 kroner.

3 rekker: Dyveke Svevad, Elverum, 1.000 kroner.

Spill 2

1 rekke: Tine Sparby, Arneberg, 200 kroner.

2 rekker: Karl Inge Svendsen, Elverum, 400 kroner.

3 rekker: Åse Håkensmoen, Våler, 1.000 kroner.

Spill 3

1 rekke: Aud Margrethe Pedersen, Rena, 200 kroner.

2 rekker: Hallvard Rønning, Lillestrøm, 400 kroner.

3 rekker: Arnhild Dragsnes, Arneberg, 1.000 kroner.

Spill 4

1 rekke: Jan Flisnes, Grinder, 100 kroner.

1 rekke: Åge Embretsen, Åsnes Finnskog, 100 kroner.

1 rekke: Rita Thomassen, Moelv, 100 kroner.

2 rekker: Stine Hagen, Rena, 400 kroner.

3 rekker: John Olaf Rusten, Flisa, 1.350 kroner.

3 rekker: Inger Anne Svevad, Sørskogbygda, 1.350 kroner.

3 rekker: Vidar Edvartsen, Våler, 1.350 kroner.

Radiobingo spilles hver tirsdag klokka 21.00 i SolørRadioen og ElverumsRadioen. Lykkepotten står i 100.000 kroner neste spilleomgang.