Spilleomgangen for uke 16 er ferdig, og nok en gang kan vi gratulere en rekke heldige vinnere.

Spill 1

1 rekke: Karl Lindstad, Vermundsjøen, 200 kroner.

2 rekker: Randi Johansen, Elverum, 400 kroner.

3 rekker: Bente Werner, Våler, 1.000 kroner.

Spill 2

1 rekke: Arild Bergersen, Flisa, 100 kroner.

1 rekke: Marry Engebretsen, Flisa, 100 kroner.

2 rekker: Marry Engebretsen, Flisa, 200 kroner.

2 rekker: Rune Surén, Løten, 200 kroner.

3 rekker: Brita Enger, Gjesåsen, 1.000 kroner.

Spill 3

1 rekke: Anita Bakke, Oslo, 200 kroner.

2 rekker: Geir Langdalen, Elverum, 400 kroner.

3 rekker: Venche Valby, Gjesåsen, 1.000 kroner.

Spill 4

1 rekke: Trond Nyhuus, Gjesåsen, 200 kroner.

2 rekker: Kjell Arne Sjølie, Gjesåsen, 400 kroner.

3 rekker: Malin Mellem, Galterud, 4.000 kroner.

Radiobingo spilles hver tirsdag klokka 21.30 i SolørRadioen og ElverumsRadioen. Lykkepotten står i 60.000 kroner neste uke.