- Arbeidsplasser faller ikke ned i fanget på oss, vi må tenke nytt og tørre å satse, sier Anette Strand Sletmoen, daglig leder og rådgiver i Solør Næringshage.

til inspirasjon for andre

Hun sier videre at Vålerbanen, Glamox eller tidligere Luxo, samt Gjesåsen klatrepark er gode eksempler på bedrifter som har turt å tenke stort og satset. 

-På næringskvelden får folk høre om hvordan disse bedriftene tenker, og dette bør være til stor inspirasjon, sier Sletmoen.

Dessuten vil det under næringskvelden bli fokus på økt samarbeid mellom bedrifter.

- Vi må få til en økt delingskultur i Solør, det gir tverrfaglig samarbeid og ulik type av vinn-vinn-effekt, sier Arild Lande, næringssjef i Våler.

- Glamox ønsker seg konkret samarbeidspartnere i Solør, og det er også etablert et reiselivsnettverk i Solør, som Kjersti Gram Lindstad i Gjesåsen klatrepark skal fortelle litt om, forteller Sletmoen.

- Vi gleder oss

På Vålerbanen ser de fram til å være vertskap for næringskveld.

- Vi jobber daglig med å få til samarbeid med lokalmiljø og andre virksomheter i Solør, så dette betyr mye for oss, vi gleder oss, sier Aleksander Schjerpen, som er eventansvarlig hos Vålerbanen.

I tillegg til at man får høre tre gode historier om bedrifter som satser, vil det bli informasjon om etablereropplæringen i Hedmark ved AButvikling.

- Dette er en veldig bra opplæringsmulighet som Hedmark fylkeskommune sørger for. Jeg har selv gått på dette, og jeg får veldig gode tilbakemeldinger fra gründere som har gått på etablereropplæringen, sier Sletmoen.

- etablereropplæring gir godt grunnlag

Hun forteller at etablereropplæringen gir et godt grunnlag for å legge plan for både å etablere en helt ny bedrift, men det er også et fint verktøy som man kan benytte når man skal tenke nye muligheter i allerede etablert bedrift.

- Jeg vil også oppfordre folk til å ta kontakt med oss i næringsutviklingsapparatet i de tre Solør-kommunene. Vi er en sparringspartner og kan gi hjelp til både nyetablere og bedrifter som ønsker utvikling og vekst, sier Sletmoen. 

På gründerkvelden møter folk også Innovasjon Norge og Grue sparebank. Fullstendig program finnes på Solør Næringshages nettside og Facebook-side. Sletmoen ønsker seg gjerne at folk melder seg på, selv om arrangementet er gratis.

- Det blir både litt å bite i, mye god inspirasjon og mange nyttige råd å få på en plass denne kvelden, smiler Sletmoen, og de to andre karene samstemmer.