Solør Næringshage inviterer til frokostmøte fredag 28. oktober. Tema for møtet er hvordan man skal samarbeide om å skape folkefest i Solør i forbindelse med neste års Rally-VM.

Arrangementet er gratis og vil foregå i kantina hos Klubben på Flisa fra 08:00 og utover. Møtet innledes av John Holen, som er ombud for næring i Åsnes.

MER SAMARBEID

Videre vil det bli idémyldring hvor målet er bedre kompaniskap mellom næringsliv og kommunene i Solør. Dette vil ledes av Anita Madshus som er selvstendig næringsdrivende og politiker i Grue. 

Også samarbeid mellom NAV og næringsliv står på dagsorden. Markedskoordinator hos NAV Glåmdalen, Hans Petter Aarstad, kommer for å prate om dette. Mens representanter fra Klubben AS vil snakke om å spille ball med andre. og dele sine erfaringer og snakke om e-handel.

Påmelding til frokostmøtet gjøres på nettsidene til Solør Næringshage innen 27. oktober.