«Grensen er nådd» er tittelen på den felles norsk-svenske jegermarkeringen som skjer på Morokulien 10. mai. Knut Arne Gjems fra Gjesåsen er leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark, og håper mange tar turen for å bli med på markeringa.

- Norges Jeger- og Fiskerforbund og det svenske Jägareförbundet har gått sammen om en markering for en ny ulveforvaltning på begge sider av grensa. Det skjer på riksgrensa 10. mai klokka 18.00, og vi håper på stort oppmøte. Anledningen er Stortingets behandling 6. juni, sier Gjems.

- Nærmest et ulvereservat

Samarbeidet sier noe om at det ikke bare er jegere på norsk side av grensa som er rammet av det de kaller en feilslått rovdyrforvaltning.

- I Värmland og på østsiden av Glomma i Hedmark har vi nærmest blitt nærmest et ulvereservat. Det er på tide å gjøre noe med det, og derfor inviterer vi til denne markeringen ved fredsmonumentet på riksgrensa, sier Gjems.

Til arrangementet kommer det stortingspolitikere og holder appell, og det blir servering av elgkjøtt. TV 2 og NRK har også meldt sin ankomst, og skal sende direkte fra arrangementet.

- Värmland var verdens mest elgtette område på 1980- og 1990-tallet. Det ble felt opptil 16.900 elg i Värmland da. Nå blir det skutt cirka 3.000 elg i året. Et ulvepar tar mellom 100 og 140 elg på et år. Det er klart at det går utover elgen med den ulvetettheten vi har nå, mener Gjems.

Grasrota kan vise seg FRAM

Han håper nå at mange engasjerer seg, og arrangementet er åpent. Gjems mener det er en fin anledning for grasrota å vise sitt engasjement.

- Det kommer folk helt fra Hordaland med fly. Det er satt opp busser fra mange steder i Hedmark. Trysil, Elverum, Vang og Hadeland, og fra Akershus og Østfold, sier Gjems.

Programmet for kvelden er slik:
• Åpning ved Knut Arne Gjems, leder NJFF-Hedmark og Ingemar Tönnberg, leder Jägareförbundet Värmland.
• Musikk ved Erik Lukashaugen
• Appeller fra sentrale politikere i Norge og Sverige.
• Elg som matressurs ved Max Ivan Lindkjølen.
• Appeller fra NJFF og Svenska Jägareförbundet.
• Avslutning Lennart Johannesson, viltforvaltningsdelegasjon Värmland.
• Smaksprøver av elg – gratis servering.
• Musikk og jegerforbrødring ved bålet.