Mandag inviterte Hedmark fylkesråd til pressemøte på Stange videregående skole. Bakgrunnen var presentasjonen av forslaget til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 til 2021. Stange videregående skole skal rustes opp for 80 millioner kroner.

Men enda mer går det til Solør videregående skole. Avdelingene på Sønsterud og i Våler skal samlet rustes opp for til sammen 105 millioner kroner.

- For Våler sin del er det snakk om taktekking, nytt ventilasjonsanlegg med tilhørende arbeider, utbedring av energiforsyning, nye lærerarbeidsplasser, erstatning av undervisningslokaler som har tilhold i brakkerigg og utbedring av EL-anlegg, heter det i en pressemelding.

Totalt beløper opprustingen i Våler seg til 84 millioner kroner. Men også avdelingen på Sønsterud skal få et solid løft, og i budsjettet er de inne med 21 millioner kroner.

- Sønsterud kan se fram til ny ventilasjon, ny damegarderobe, utskifting av deler av belysningsanlegg og utskifting av vinduer/dører. Del 2 av oppgraderingen er ikke prioritert i denne planperioden, heter det i pressemeldingen.

317 millioner til skole

Totalt vil fylkesrådet legge 317 millioner kroner på bordet for å oppgradere skolebygg i Hedmark.

- Her prater vi om helt nødvendig vedlikehold. Det er ikke snakk om Rolls-Royce eller luksus-tiltak, men 317 millioner er et ganske stort løft, og det er viktig å få det på plass, sier Aasa Gjestvang til Hamar Arbeiderblad.

Fylkesvegene blir også høyt prioritert i fylkesrådets økonomiplan, og det er et klart mål å begrense forfallet som oppleves på deler av vegnettet. I forslaget fra fylkesrådet ligger det en samlet økning av investeringsrammen på 100 millioner kroner de neste to årene.

- Rådet ønsker i tillegg å øke driftsbudsjettet med 75 millioner kroner i samme periode. Sammen med prioriteringene som allerede ligger i handlingsprogrammet for fylkevegene, håper rådet å innhente et forfall de neste fire årene på 300 millioner kroner, heter det videre.