• ØKER BEREDSKAPEN: Beredskapskoordinator i Åsnes kommune, Rune Sørlie, er opptatt av økt beredskap.
  • VIL HA FOLK MED: Trond Kristensen (til venstre) og Bjørn Eric Grøndahl håper mange kommer på møtet.

Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Eidskog og Rendalen kommuner har alle egne beredskapsvakter gjennom Hedmark Røde Kors. Nå jobbes det med å etablere nye beredskapsvakter i kommunene Kongsvinger og Åsnes.

- Åsnes kommune skrev 15. mars 2017 en avtale med Hedmark Røde Kors om bistand dersom det oppstår en situasjon der vi trenger det. I sommer benyttet vi denne i forbindelse med skogbrannene i kommunen. Det gikk på utkjøring av mat og drikke til redningsmannskapene som jobbet i skogene, sier Rune Sørlie, som er beredskapskoordinator i Åsnes kommune.

Godt samarbeid

Samarbeidet fungerte veldig bra, og Sørlie er ikke i tvil om at en lokal beredskapsvakt vil kunne styrke hvordan Åsnes står rustet dersom nye krisesituasjoner oppstår. 

- Det blir vanskeligere å få ut offentlige ressurser som heimevern og sivilforsvar, og samfunnet er i stor grad avhengig av frivillig innsats, sier Sørlie.

Hedmark Røde Kors holder derfor informasjonsmøte på Rådhuset, Flisa, onsdag 24. oktober klokka 18.00. Alle interesserte over 18 år kan møte opp.

- Å være med på lista over beredskapsvakter forplikter ikke veldig. Du må være over 18 år, og vil bli tilsendt en SMS dersom det er behov for hjelp i Åsnes. Dersom det står 20 på ei slik liste forventer vi kanskje at 5 av dem har mulighet til å bidra, sier Trond Kristensen som er frivilligkoordinator i Hedmark Røde Kors.

Nyttig erfaring

Selv om arbeidet er frivillig er det nyttig kunnskap og erfaring de frivillige får med seg. For eksempel få de et sekstimers førstehjelpskurs som kan komme nyttig med, både i jobb for Røde Kors og privat.

- Men bør ikke dette være storsamfunnets oppgave, og lønne folk til å drive med beredskap?

- Vi i Røde Kors tenker ikke helt slik. De som er med på beredskapsvaktordningen får dekket sine kostnader, og det er nyttig erfaring å ta med seg videre, forteller Kristensen.

Bjørn Eric Grøndahl er nestleder i Hedmark Røde Kors, og er spent på responsen i Åsnes. Fra før har Røde Kors rundt 80 støttemedlemmer i Åsnes, og en aktiv gruppe som jobber med besøkstjeneste. Beredskapsvakt er noe helt annet.

- I sommer sendte vi 12 personer til Åsnes i forbindelse med skogbrannene. Folkene ble brukt til utkjøring av mat og drikke til redningsmannskapene som holdt på i skogen, sier Grøndahl.