Iren Oterholt Foseid og Lena Jonsrud har tatt videreutdanning innen psykisk helse, og gjennom kursopplegget har de blitt kjent med hvor viktig et sosialt fellesskap er for brukerne.

Derfor går de nå i bresjen for de neste åtte ukene å tilby de som mottar miljøarbeidertjenester innen psykisk helse og rus et større aktivitetstilbud.

- Vi vil motivere brukere og de ansatte til mer sosial aktivitet. Her har vi inkludert brukerne hele veien, og spurt hva de ønsker å gjøre. Ut fra deres ønsker har vi lagt opp aktiviteter hver onsdag i åtte uker fremover, sier Lena Jonsrud.

Ikke alle som mottar miljøarbeidertjenester i Åsnes klarer å komme seg ut på egenhånd, og tilbudet nå legges opp til skal gjøre det enklere å kunne bli med på et sosialt fellesskap.

- Men det er helt frivillig å være med, og det er ingen tvang. Mange sliter med angst, og dette skal være et trygt sted å være. Gjennom vår videreutdanning har vi fått en veldig glød som vi håper skal smitte over på andre, sier Jonsrud.

Starter onsdag

Prosjektet drar i gang allerede onsdag denne uken, og da legges det opp til tur til Spulsåsen. Videre er det bestemt tur til Bjølsjøtorpet, tur til Skogmuseet, tur til Bograngen, baking og middagslaging for å nevne noe.

- Tilbudet er åpent for alle som mottar miljøarbeidertjenester og de som bor på Kjølarønningen. Vi ønsker å starte i det små, og at det skal være en trygghet for brukerne å reise sammen med noen, sier Iren Oterholt Foseid.

Når prosjektperioden på åtte uker er over håper de to at prosjektet skal videreføres i en eller annen form, slik at brukerne fortsatt har mulighet til å delta i et sosialt fellesskap.

- Vi har vært ute hos næringslivet og spurt om gaver og hjelp til å dra dette i gang. Det kan være alt fra mel til sitteunderlag. Det er ikke penger vi ønsker oss, men ting som kan bidra til å holde dette tilbudet i gang, sier de to.