– Det finnes flere registreringer av kulturminner i Åsnes allerede, men noe kan være oversett. Derfor ber vi publikum om hjelp, sier Geir Udnæseth i kommunen.

Bakgrunnen er at kommunen nå skal lage ny kulturminneplan. Målet er å få oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer som er viktige å ta vare på for framtida.

Møter er i kveld i Rådhuskinoen klokka 18.

Det blir underholdning, servering av kaffe og kringle samt orientering om arbeidet.