Den store kjelleren hos Grue Sparebank på Kirkenær står nå tom etter at biblioteket flyttet til rådhuset. Kjelleren er svært sentrumsnær, og banken ønsker at den skal bli brukt til noe som gagner lokalmiljøet.

- Vi har hatt styremøte, og der ble det diskutert ulike muligheter. Men vi vill høre med befolkningen i Grue om hva de ønsker seg i lokalene, sier Anita Madshus, som sitter i styret i banken.

Det er snakk om en stor kjeller, og én av de løse ideene har vært bowlinghall. Det skulle tilsi at det er plass til mye i kjelleren.

- Det ble diskutert veldig løst i styremøtet, og det er særlig noe for ungdom vi ønsker. Men om noen vil starte butikk i kjelleren er det også aktuelt. Nå vil vi gjerne høre hva folk etterlyser, sier Madshus.

Har fått innspill allerede

Gjennom Facebook har noen innspill kommet allerede, og her er det særlig tilbud rettet mot ungdom som nevnes.

- Kommunen jobber også for å få til flere tilbud for ungdom. Kanskje kan vi få til neo sammen, spør Madshus.

Dersom det er en kommersiell aktør som ønsker å leie vil også banken tenke butikk, men dersom det blir et tilbud for barn og ungdom ser banken helt annerledes på det.

- De som har ideer om hva vi skal bruke kjelleren til kan ta kontakt med Hans Petter Gjeterud direkte, eller meg, smiler Madshus.