Kersti Berggren fra Värmlands Museum fortalte på fredagens møte i Finnskogen Natur & Kulturpark om kartlegging som er gjort på svensk side, for å finne ut om man skal jobbe videre for å få Finnskogen inn på Unescos verdensarvliste.

- Dette er en utrolig spennende idé som vi må se nærmere på, sa et samlet politisk korps fra ulike kommuner, med Finnskogen som fellesnevner.

Unescos verdensarvkonvensjon fra 1972 har ti kriterier som definerer hva som må oppfylles for å få status som universell arv, være en viktig arv for verdens befolkning. Minst ett kriterium må være innfridd. 

Innfrir kriteriene

Berggren fortalte at de mener at Finnskogen, med sine finnegårder i Norge, Sverige og Finland, kan innfri flere at disse kriteriene. Hun nevnte spesielt migrasjon og svedjebruk som viktige stikkord.

- Det er få av verdensarvene som har å gjøre med mennesker og deres arbeid for å skaffe seg inntekter, sa Berggren.

Hun fortalte at det under optimale forhold kan ta seks år å få det til. Det må betydelig innsats og midler til, men motivasjonen er en verdensarvstatus som kan gi verdiskapning.

Det var stor enighet om at dette er en spennende tanke, og Finnskogen Natur & kulturparks årsmøte, som består av næringsdrivende, 

politikere og organisasjoner fra ulike Finnskog-kommuner, vedtok at de vil jobbe videre for å se på muligheten for å sette Finnskogen på Unescos verdensarvliste.