Mange kan å spille instrument, men ikke mange spiller i band sammen med andre. Det ønsker Eva Vermundsberget i Kulturskolen i Grue å gjøre noe med. Hun oppfordrer barn og ungdom i Grue til å etablere band gjennom kulturskolen.

- Mange er selvlært og driver hjemme på rommet, mens andre har timer med en lærer hos oss en gang i uka. Vi vet at det kan komme mye kreativt og bra ut av at folk kan boltre seg musikalsk sammen, sier Vermundsberget.

Hun vil at barn og ungdom i Grue skal bruke kulturskolen for å etablere flere band. Sjanger velger selvsagt musikerne selv.

Erfaren musiker med på laget

- Først og fremst ser jeg vel for meg rockeband og i den stilen, men for alle del. Ønsker noen å starte med jazz eller danseband må de jo gjerne gjøre det, sier Vermundsberget.

Med i opplegget har hun Jan Christian Gjems som instruktør. Han har lang erfaring som musiker, og har god kunnskap til hva som kreves i et band. Gjems skal få de unge musikerne i gang.

- Vi vil gjerne at alle som er interessert i å spille i band tar kontakt med oss i kulturskolen innen 1. mars. Så ser vi litt hvordan interessen er da, sier Vermundsberget.

De som ønsker å starte band i Grue kan ta kontakt via kontoret på Grue barne- og ungdomsskole, telefon 932 27 423 eller sende en e-post til eva.vermundsberget@grue.kommune.no.