Som kjent har Storbritiannia valgt å trekke seg ut av EU, og det er Nei til EU her hjemme glad for. Kari Gjems fra Namnå er fylkesformann i organisasjonen, og håper at Brexit skal bidra til at Norge trekker seg fra EØS-avtalen.

- Vi kjemper for at Norge skal være et selvstendig land. Der vi bestemmer over oss selv, og har et demokrati. I EU er det underskudd på demokrati, og det er de store som bestemmer, sier Kari Gjems.

Som fylkesformann i Nei til EU har hun bidratt til at mange i Hedmark har fått informasjon om hvorfor Norge bør gjøre som Storbritannia å trekke seg ut av EU-samarbeidet og EØS-avtalen. Lørdag sto hun og Nei til EU på stand på Flisa.

- De fleste støtter og skriver under på oppropet mot EØS-avtalen. Vi ønsker stor oppslutning i folket, slik at vi kan lage en folkeavstemning. Dagens regjering vil nok gjerne ha en EØS-avtale, og vi må si vår mening, sier Gjems.

Vil tilbake til handelsavtalen

Gjems og Nei til EU mener at Norge bør trekke seg ut av EØS-avtalen snarest, og gå tilbake til den gamle handelsavtalen fra 1994.

- Men her må vi selvsagt sette oss ned å forhandle frem en ny avtale. Det har skjedd mye siden 1994, og samfunnet har forandret seg enormt, sier Gjems.

Organisasjonen opplever god oppslutning der de er, men kanskje særlig de yngste engasjerer seg lite i saken.

- De har nok et så hektisk liv at de ikke har tid til å sette seg inn i dette, smiler Gjems.