Hvordan skal unge mennesker få hjelp, om de begynner å eksperimentere med rus? Hvordan skal foreldre og andre voksenpersoner forholde seg til de unge? Dette er spørsmål og problemstillinger som vil bli tatt opp på temamøte 25. april klokka 18.00 i Rådhuskinoen kulturhus på Flisa.

SLT står for «Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak» og Jan Bjerktun er SLT-koordinator for Solør:

- I ungdomstida står nye utfordringer i kø, og ungdommens evne til å tenke og reflektere over seg selv og sine omgivelser på en ny, kritisk måte øker. Samtidig er også dette en sårbar periode, og foreldrene står overfor store utfordringer i ansvaret som voksenpersoner og veiledere, sier Bjerktun.

- nødvendig å bry seg

Temakvelden vil ta for seg noen enkle kjøreregler:

- I løpet av kvelden skal vi snakke om hvordan foreldre og foresatte kan ivareta sitt ansvar og sin rolle i møte med ungdommens utprøving og nysgjerrighet omkring bruk av rusmidler. Det er nødvendig å bry seg! sier Bjerktun.

Det er tidligere politioverbetjent Ole Vidar Øiseth som er foredragsholder:

- Øiseth har arbeidet med narkotikasaker og i Uro-patruljen i Narkotikaseksjonen i Oslo Politidistrikt. Han har vært med i utviklingsarbeidet for arbeidsteknikken «Tegn og symptom» helt fra starten. Dette er en arbeidsteknikk som brukes for å kunne avdekke hvorvidt en person er ruspåvirket eller ikke, forklarer Bjerktun.

- heldig er den ungdommen som har «teite» foreldre

SLT-koordinator Jan Bjerktun er helt klar på at foreldre skal bry seg:

- Det har vært store endringer i hva slags utfordringer dagens ungdom har, kontra det som var vanlig tidligere. Derfor er det viktig at foreldrene bryr seg, selv om ungdommen da mener de har «teite» foreldre. Heldig er den ungdommen som har «teite» foreldre, sier Bjerktun.

Foredragsholder Ole Vidar Øiseth skal innom flere temaer:

- Han kommer til å snakke om hva foreldrene kan gjøre for å hjelpe barna sine på vegen mot voksenlivet, under dagens rådende forhold. Andre temaer er foreldrenettverk og erfaringer fra andre steder som har gjort grep som ser ut til å virke, og mye annet, sier Bjerktun.

lett tilgjengelige rusmidler

Alle ungdommer i dag er i risikosonen:

- Dette gjelder absolutt alle ungdommer, i dag er alle rusmidler veldig lett tilgjengelig. Det blir for enkelt å tenke at dette gjelder ikke mitt barn, for dette gjelder absolutt alle. Det er også viktig at vi foreldre viser gode holdninger overfor de unge, og forholder oss til de aldersgrenser som faktisk gjelder for kjøp av alkohol f.eks. oppfordrer Bjerktun. 

Påmeldingene har ikke vært all verden:

- Det er rundt 70 påmeldte fra hele Solør, og det mener jeg personlig er altfor få. Vi har derfor også sagt at foreldre til 7. klassingene på barneskolen også kan melde seg på. Selv om påmeldingsfristen egentlig har gått ut, så er det fortsatt mulig å melde seg på og jeg oppfordrer alle foreldre til å komme, sier Bjerktun.

Ruskonsulent Lene Korntorp fra kommunen er også med som arrangør.