• HÅPER PÅ STORT OPPMØTE: Både Kristian Botten Pedersen og Rune Sørlie, oppfordrer folk til å møte opp og stille spørsmål på mandag.

Det har vært en del støy rundt spesielt Åsnes kirke den siste tiden, og mange lurer på hva som skjer videre. Det har samtlige politiske partier i Åsnes kommune tatt konsekvensen av, og de inviterer til informasjonsmøte allerede førstkommende mandag.

Varaordfører Kristian Botten Pedersen er kommunens representant i Fellesrådet:

- Dette er et åpent informasjonsmøte, som skal omhandle den fremtidige kirkestrukturen i Åsnes. Blant flere temaer, er hva vil det bety at kirke og stat formelt skilles ved årsskiftet. Åsnes kirke vil også bli et spesielt tema på møtet, hva er status pr i dag? Det er også spesielt inviterte, som bispedømmekontoret, Riksantikvaren og KA (arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter). Disse 3 sitter på forskjellig ekspertise, men de har også overlappende ekspertise. Uansett er det viktigste at vi har ekspertisen tilstede, for å svare på alle spørsmål innbyggerne i Åsnes måtte ha, sier Botten Pedersen.

- formålet er å få svar på alle spørsmål

Informasjonsmøtet er satt i stand, for om mulig, få svar på det som måtte finnes av spørsmål om fremtidig kirkestruktur i Åsnes:

- Odd Einar Dørum kommer også, han skal holde en innledning, som kanskje gjør at vi hever perspektivet litt utover våre kommunegrenser. Han kommer også til å gå litt innpå historien om kirke og stat i Norge. Dørum har god kjennskap til dette tema, gjennom sitt engasjement i politikken gjennom mange år, sier Botten Pedersen.

Det har vært stort engasjement rundt Åsnes kirke, så at temaet er interessant, er det ingen tvil om:

- Da du ser på det engasjementet som var og er i forbindelse med Åsnes kirke, så bør det jo komme mange på møtet. Men det er viktig å presisere at møtet ikke spesifikt gjelder Åsnes kirke alene, dette gjelder alle kirkene i Åsnes, sier kommunestyrerepresentant Rune Sørlie, fra Pensjonistpartiet. 

Mange har spørsmål om hva som skjer rundt Åsnes kirke, så derfor blir den kirken et eget tema på informasjonmøtet mandag:

- Selv om det er alle seks kirkene dette gjelder, så er jo situasjonen rundt Åsnes kirke spesiell, derfor blir denne kirken et eget tema, sier både Botten Pedersen og Sørlie.

verneverdig kirke

Åsnes kirke ble bygget i 1744 og er av den grunn alene, definert som verneverdig. Gravplassene er fredet:

- På informasjonsmøtet vil vi få svar på hva det innebærer at kirken er verneverdig, betyr det at vi MÅ pusse opp kirken? Det er også mange som mener at Opplysningsvesenets fond bør dekke kostnaden med oppussing, svaret på dette vil også bli gitt på møtet. Det er i utgangspunktet snakk om en betydelig investering, bare i Åsnes kirke, på minimum 15 millioner. Hvordan skal kommunen prioritere dette, sammen med andre investeringer? Det er mange spørsmål, sier Botten Pedersen.

Men ettersom Åsnes kirke er definert som verneverdig, burde ikke det utløse noen midler?

- Det er jo et av de spørsmålene vi håper å få svar på, det er dessverre ikke alltid slik, forteller Sørlie. 

Alle som kommer på møtet, vil også få en status i kommuneøkonomien:

- Rådmann Frank Hauge kommer også på møtet, han vil orientere om status pr i dag og prognoser for framtiden. Og det har jo selvfølgelig mye å si med tanke på framtidige bevilgninger til Fellesrådet, hvor årlige bevilgninger har ligget på 6-6,5 millioner i året til nå, forteller Botten Pedersen.

Dette er en viktig sak for mange, derfor står altså samtlige politiske partier som arrangør av møtet:

- Vi ønsker å vise befolkningen at vi tar dette på alvor, derfor står alle politiske partier bak dette. Fellesrådet ønsket ikke å arrangere møtet, derfor er det de politiske partiene som gjør det. Leder i Fellesrådet, Laila Wang Bjerke, kommer og skal informere om kirkens virke i dag blant annet, sier Botten Pedersen.

For alle som er interessert i framtiden til kirkene i Åsnes, møt opp i Rådhuskinoen mandag 3.oktober klokka 18-20.