Foran kommunevalget i 2019 har lokallagene i Venstre valgt å samarbeide enda mer enn før, og de møttes onsdag kveld på Nabo'n i Våler for å diskutere lokalpolitikk, rekruttering og programarbeid. 

- Vi har mye å lære av hverandre, og finner god inspirasjon og motivasjon i å møtes og diskutere saker som angår begge kommunene. Sammen blir vi en sterk og god gjeng som alle vil gjøre en god innsats for innbyggerne i kommunene våre, så det er helt topp at vi møtes over kommunegrensene, sier Wivianne Heggbrenna, som er leder i Våler Venstre. 

Leder i Åsnes Venstre, Kristian Botten Pedersen, melder om at rekrutteringa til ny lista går bra og at de håper på mange innspill fra innbyggerne når det gjelder programarbeidet.

- På fellesmøtet med Våler fant vi flere saker vi kan samarbeide om å få til, og dermed øke sjansen for å klare det. For eksempel ble arbeidet med å utvikle Finnskogen for både innbyggere, næring og tilreisende nevnt som et samarbeidsprosjekt. En annen sak var kulturskolen som begge kommunene har fått til ganske bra. Vi tror vi kan gi et enda bedre tilbud til barn og unge om vi samarbeider enda mer på skole og kultur, enn det vi gjør i dag, sier Botten Pedersen. 

Neste samarbeidsmøte skal holdes i Åsnes i august eller september, og begge lederne var tydelige på at de ønsket alle som var interesserte i politikk velkomne til å ta kontakt med innspill til programarbeid, eller som nye medlemmer til lokallagene.