Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (Høyre) er kanskje ikke den mest populære ministeren i Hedmark. Nå har imidlertid ministeren i et forslag til revidert nasjonalbudsjett, foreslått en bevilgning på 40 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for kommuner i ulvesonen, til merking av ulv og til tiltak for å øke kunnskapen om ulv.

Redusere belastning

– Pengene skal bidra til å redusere belastningen som noen opplever i områder med ulverevir, sier Helgesen.

Den nye tilskuddsordningen får en ramme på 20 millioner kroner. Disse pengene skal kunne brukes til næringer som berøres av ulven, til tjenester og til næringsutvikling. Kommunene skal selv fordele midlene.

Helgesen mener også at økt kunnskap om ulven vil kunne bidra til å redusere konfliktene. Denne innsatsen vil regjeringen gi et løft på 12,6 millioner kroner.

Samtidig settes 7,4 millioner kroner av til radiomerking av ulv og tettere oppfølging av ulvebestanden.

Kristian Botten Pedersen i Åsnes Venstre, er fornøyd - så langt - med midlene. 

- Åsnes Venstre vedtok følgende uttalelse på vårt årsmøte 6. april: «Vi mener Åsnes kommune, i likhet med andre kommuner som har fått redusert sitt inntektspotensial på grunn av ulvesonen, bør få statlige omstillingsmidler for å fremme annen næring. Omstillingsmidlene bør hovedsaklig gå til å støtte lokal grundervirksomhet og små og mellomstore bedrifter i kommunen, med det mål om å skape flere arbeidsplasser og å snu den negative befolkningsvekst», forteller Botten Pedersen.

Etter at tilskuddsordningen ble kjent, forteller Botten Pedersen i Åsnes Venstre:

- Det er med glede at vi ser det settes av midler til nettopp dette. Selv om ikke summen er den aller største, så er det prinsipielt viktig å komme inn i denne omgang. Målet må være å komme frem til en fullverdig økonomisk kompensasjon, men vi er fornøyde så langt. Nå må det jobbes videre for å øke dette i neste budsjettomgang til høsten, sier Botten Pedersen.

- midlene bør gå til annen næring

Kristian Botten Pedersen forteller hva han mener pengene bør gå til.

- Jeg mener at disse pengene bør gå til annen næring, for å erstatte noe av tapet som de berørte av ulveproblematikken har hatt og fortsatt kommer til å ha. Det er helt klart at dette ikke kommer til å dekke opp for alle tapte ressurser, da er kanskje ikke 20 millioner nok for Solør en gang, sier Botten Pedersen. 

Botten Pedersen er helt klart på at dette ikke kan gi en fullverdig erstatning.

- Nei, det er ingen fullverdig erstatning. Men det er en start og vi håper det kommer mer, og det har vi gitt innspill på også, sier Botten Pedersen.

Solør Næringshage har mistet SIVA-midler og det er stor usikkerhet rundt næringshagen framover. 

- Jeg mener at disse pengene kan brukes på næringshagen, slik at de igjen kan fremme næringsutvkling for de som har tapt inntekter grunnet ulveproblematikken. Det er jo i hovedsak bønder og jaktlag som har tapt næringsinntekter, og de bør da kunne få hjelp av næringshagen til å se på nye muligheter, sier Botten Pedersen.

Flertallet vil ha færre ulv

Over halvparten av innbyggerne i Hedmark og Oppland vil ha færre ulv enn i dag, viser en meningsmåling som InFact har gjort for Glåmdalen, Østlendingen og NRK Hedmark/Oppland . Om lag 15 prosent ønsker å utrydde den helt.

- Ulvesaken har nok på mange måter blitt en symbolsak, sier samfunnsforsker ved Høgskolen i Innlandet, Jon Helge Lesjø.

Samfunnsforsker Lesjø tror ikke at selve ulvesaken kommer til å være avgjørende i valgkampen, men at symboleffekten kan bli det.

– Bråket rundt ulvesaken har like mye blitt et bilde på at sentrale myndigheter ikke tar tilstrekkelig hensyn til hvordan folk opplever situasjonen i distriktene, sier Lesjø.

Kristian Botten Pedersen i Åsnes Venstre, er ikke overrasket over resultatene i meningsmålingen.

- Jeg er ikke overrasket, flertallet sier at de vil ha færre ulv enn det vi har i dag. Jeg er enig i det, og mener at vi skal forvalte den ulvestammen vi har i dag. Vi kan ikke bare la den vokse seg ut av proporsjoner, og jeg mener vi bør ha en felles forvaltning med Sverige. Så får vi bli enige om hvor mange ulv vi faktisk har, og forvalte stammen etter det, sier Botten Pedersen. 

- Venstre har sagt at vi vil ha en «bærekraftig stamme», men vi vil ikke ha flere enn det, forteller Botten Pedersen.