Varsel på oransje nivå

Fra fredag ettermiddag til natt til lørdag er det ventet lokalt kraftige vindkast på Østlandet, Rogaland, Sørlandet, Telemark og lokalt vindkast opp mot 30-40 m/s. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet.

Natt til lørdag dreier vinden mest sannsynlig mot nordvest, og man kan få kraftige vindkast også i innlandet.

Vis varsomhet

Gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Broer kan stenges, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan føre til kansellerte avganger med båt, fly og annen transport. Fest alle løse gjenstander og unngå å bevege deg unødvendig utendørs.

Mer info: https://www.met.no/nyhetsarkiv/kraftig-vind-pa-oransje-niva-i-rogaland-og-ostafjells

De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet. Natt til lørdag vil det også bli kraftige vindkast i innlandet. Det er sendt ut et farevarsel på oransje nivå (det nest høyeste aktsomhetsnivået).

Hva betyr oransje aktsomhetsnivå? 

Meteorlogisk institutt utsteder oransje farevarsel når de venter at konsekvensene blir omfattende for mange mennesker. Det vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og og avganger med båt, fly og annen transport bli kansellert.

Du må være forberedt på alvorlige konsekvenser, og bør vurdere om det er forsvarlig å utføre planlagt aktivitet i områdene som er berørt av oransje farevarsel. 

Kilde: Meteorologisk institutt.