• DELTE UT: Det var Christian Hedløv Engh (til venstre) fra Innovasjon Norge som delte ut prisen på 50.000 kroner til Jung.
  • FINE GRISER: De minste grisene vakte interesse for delegasjonene på Åmot gård tirsdag.

Det var stort oppbud på gården Åmot i Mosogn tirsdag formiddag. Representanter fra bondeorganisasjonene, Innovasjon Norge og ordfører var blant dem som var representert for å overrekke den høythengende Bedriftsutviklingsprisen i Landbruket 2016 til Heinrich Jung.

Prisen består av 50.000 kroner, og dersom han skulle dra i havn den nasjonale prisen kan han legge på ytterligere 250.000 kroner.

Christian Hedløv Engh fra Innovasjon Norge hadde med seg blomster og diplom under utdelingen tirsdag, og fortalte at Jung har åpnet mange dører for det økologiske landbruket i Norge.

- Vi har en målsetning om mer økologisk mat, og Jung har sparket inn dører hos Bama. Nå tar de inn uvaska gulrøtter uten plast, og tar betalt for kiloen og ikke stykk. Han har gått i bresjen for å få en ny måte og beregne pris på, sa Hedløv Engh.

Jung kommer opprinnelig fra Tyskland, og drev et gods i Skottland en periode før han flyttet til Norge. Har har han vært med på å forandre det norske landbruket.

- Måten han driver på pleier kulturlandskapet, og har bidratt til reduksjon av plastemballasje, sa Hedløv Engh.

Mange dyr på gården

Hjemme på gården har han griser som går ute på jordene hele året, og 50 avlsdyr med fremfôring av 1.000 slaktegris. I tillegg har han 35 ammekyr, kornproduksjon og gressproduksjon til dyrene. Alt gjøres på økologisk og naturlig vis.

Jung har en filosofi om at dyrene skal ha det bra fra fødsel til slakt, og med minst mulig menneskelig innblanding.

- De bor ute sommer og vinter, og føder fritt uten innblanding av mennesker, sier Heinrich Jung.

Kriteriene for å få prisen er at driften skal være økonomisk lønnsom, at den skal sysselsette folk, gi ringvirkninger i lokalmiljøet, fremme lokal kultur og redusere utslipp for å nevne noe.

Han roser bistanden og positiviteten fra Innovasjon Norge så langt i forbindelse med gårdsdriften, og takker de andre ansatte på gården for innsatsen de gjør.