• REPRESENTERTE KLASSEN: Eline Synnøve Gundersen, Ragna Eriksen og Yulian Pjotr Waldemar Holtslag tok seieren hjem på vegne av hele 5. klasse ved Vålbyen skole.

Først kom 5. klasse ved Vålbyen skole til den nasjonale finalen i skoglekene på Norsk Skogmuseum. Det i seg selv var elevene og lærerne storfornøyd med, men jubelen sto virkelig i taket da de vant hele konkurransen onsdag.

Skoglekene har pågått hele det inneværende skoleåret. 5. trinn ved Vålbyen skole har vært med på to innledende runder som har vært åpne for alle 5.-klasser i hele Norge.

I første runde skulle elevene lage kart over nærskogen, lage en rapport om nærskogen, velge ut ett tre og følge utviklingen på dette gjennom årstidene, og lage et kunstverk av materialet de fant i skogen.

I runde to skulle de dokumentere spor og sportegn fra nærskogen, lage næringsnett og næringskjede med utgangspunkt i dyr fra nærskogen, og lage en rapport på hvordan mennesker påvirker samspillet i skogen. Videre skulle de lage en bruksgjenstand med tema fugler, og da landet de naturlig nok på fuglekasser.

Tre elever i finalen

Eline Synnøve Gundersen, Ragna Eriksen og Yulian Pjotr Waldemar Holtslag deltok onsdag på landsfinalen på vegne av hele klassen. De har vært igjennom mange ulike oppgaver iløpet av dagen, oppgaver som har vært både teoretiske og praktiske.

Etter en hel dag på museet skulle vinneren kåres, og følgende klasser endte på pallen:

  • Vålbyen skole, Hedmark.
  • Nordpolen skole, Oslo.
  • Oasen skole, Strømme, Vest-Agder.

Temaene i finalen var knyttet opp mot det klassen hadde arbeidet med i runde 1 og 2. 

- Vi i 5. klasse på Vålbyen skole er meget fornøyd med opplegget rundt skoglekene. Det har vært en fin måte å bli kjent med nærskogen, samtidig som det har vært veldig fine oppgaver som har vært knyttet til de ulike rundene. Det har vært enkelt å knytte oppgavene opp mot kompetansemålene i ulike fag, samtidig som det har vært inspirerende og motiverende å konkurrere mot andre klasser, skriver Kaare Wilberg Arnesen og Lena Åslie, som stolte kontaktlærere for 5. klasse på Vålbyen skole.