• DEN FØRSTE PROTOKOLLEN: Leder i Vaaler Sangforening Ingvar Nilstorp, viser her fram protokollen fra 1899.
  • SIRLIG SKRIFT: Protokollen er 120 år gammel, og man kan trygt si at håndskriften på den tiden var vakker.

Snittalderen på de 18 medlemmene er rundt 70 år, og sangforeningen ønsker seg dermed flere medlemmer og rekruttering av yngre krefter. 

- Vi fikk et par nye medlemmer i fjor, men det er absolutt plass til flere! Det spørs om det blir noe 130-årsjubileum uten rekruttering, da de fleste i koret vil være både 80, 90 og 100 år da, smiler leder Ingvar Nilstorp. 

Sammenslåing i 1967

Vaaler Sangforening har vært aktiv i alle de 120 årene, ikke en gang under krigen var det noe opphold. 

- Det var fortsatt aktivitet under krigen, men det var jo selvsagt en litt vanskelig periode. Koret holdt på, men det ble vanskeligere og vanskeligere med rekruttering. I tiden etter krigen ble det en stor endring, da Åsnes sangkor i 1967 manglet dirigent og de fikk rett og slett ikke tak i noen. Dette kom Vaaler for øret, og inviterte da Åsnes til å bli en del av Vaaler Sangforening. Så fra 1967 gikk begge kor sammen og nå er det medlemmer fra både Våler og Åsnes som utgjør Vaaler Sangforening. I dag har vi 2 medlemmer fra Våler, 1 fra Roverud, 2 fra Grue, mens resten fra fra Åsnes, forteller Nilstorp. 

Nilstorp selv har vært med siden 1993, mens det er Henry Strætkvern som har vært med lengst - han er også æresmedlem. Ole Th. Hanestad var foreningens første leder fra 1899 til 1914, og en kuriositet er at Alfred Schei, som er journalistens oldefar, var med under oppstarten!

Bereist sangforening

Vaaler Sangforening en svært aktiv og etterspurt underholder med konserter i kirker, grendehus, institusjoner, ved jubiléer og andre festsammenkomster.

- Vi underholder mest lokalt, men vi er også rundt om i Hedmark på sangstevner og vi har vært mye utenlands også. Vi har vært i alle nordiske land utenom Danmark, vi har vært på Island, Færøyene, Svalbard, Irland, England og vi har sunget i St. Giles Cathedral i Edinburgh i Skottland! Vi har blitt bereiste og det er morsomt å reise på tur og synge med gode venner, sier Nilstorp. 

Jubileumskonserten i Våler kirke står nå for tur og de har også invitert med andre kor. 

- Det blir en gratiskonsert, så det er bare å møte opp! Vi skal selvsagt synge selv og har med oss 2 gjestekor: Våler Kantori og Os mannskor. Vi har også med domkantoren fra Hamar, Trond Våge, som skal spille for oss og akkompagnere oss. Konserten er som sagt gratis, så vi håper mange tar turen på lørdag, sier Nilstorp.  

Ønsker flere medlemmer

«Øvelse gjør mester», også for rutinerte kormedlemmer. 

- Ja, vi øver hver torsdag i kommunelokalet i Våler, med Arne Moseng som dirigent. Fra klokka 1900 til klokka 2130, men fra klokka 2000-2030 drikker vi kaffe og «juger». Vi håper på nye medlemmer, det er plass til mange flere! Du trenger ingen kompetanse på forhånd, er du glad i synge på badet og har gehør - trenger du ikke å kunne noter. Det er mange av oss som ikke kan noter, men vi lærer jo litt underveis da, sier Nilstorp. 

Utdrag fra stiftelsesprotokollen fra 1899 gir oss et innblikk i en litt annen verden. 

- I paragraf 2 som gjelder medlemskontingent, står det: «Kontingenten er kroner 2 pr år, med forskuddsvis betaling i 2 terminer»! I 1902 ble kontingenten forøvrig redusert til 1 krone pr. år. Det står også: «Hvis en sanger blir borte fra øvelse uten gyldig grunn, kan han bli ilagt en straff på 25 øre. Hvis det gjentar seg, kan vedkommende med avstemning med 2/3 flertall, bli utelukket fra foreningen».  Denne straffen har aldri blitt gitt, så sangergleden har nok vært stor, ler Ingvar Nilstorp.   

Resten av programmet i jubileumsåret ser slik ut: 

4. mai - Vårsangfest på Koppang

17. mai - Gravberget kirke og Våler kirke

19. juni - «Toner i sommerkveld» i Hof Finnskog kirke

19-22.juli - Jubileumsturne i Trøndelag, med avslutningskonsert i Nidarosdomen

18. oktober - Avslutningskonsert i Rådhuskinoen på Flisa

Men aller først er det altså jubileumskonsert lørdag 30. mars klokka 17.00 i Våler kirke.