• INITIATIVTAKER: Rune Stenseth trykker bildene til Christian Houge, og tenkte at hans ulvebilder ville passe perfekt som årets internasjonale bidrag. (I bakgrunnen ses bilder av Vålerkunstner Turid Evang, ikke Houge.)

Fra 17. til og med 19. august vil det være intet mindre enn tre festivaler i Våler: Vålerdagene, Kyllingfestivalen og Kunstfestivalen. Kunstfestivalen er det nyeste initiativet, et initiativ ordfører Lise Berger Svenkerud syns er bra. 

- Vi er jo litt kyllingbygda og kyllingkommunen. Men vi ønsker å bruke kunst for å profilere kommunen også, vi har jo mange aktive kunstnere, forteller hun.  

Kunstkommunen Våler

Kunstmiljøet fikk vist seg fram godt under fjorårets besøk av NRKs Sommertog på plattformen i Våler sentrum. Rune Stenseth kjente allerede da at Våler kommune romma mange muligheter for å skape et større kunstmiljø som kan tiltrekke folk også fra utafor Vålers egne grenser, både for å skape kunst og bo som kunstnere i kommunen. Sjøl tar han med seg fotoproduksjonen sin og nettverket hjem til Våler for å slå seg ned i disse dager. 

- Hvor mye liv og røre går det an å lage i en kommune ved hjelp av kunst? Det er mye, sier Rune Stenseth. 

Blant de over tretti navna, mesteparten lokale, som skal stille ut under kunstfestivalen, er det særlig ett som skiller seg ut: kunstfotografen Christian Houge. Houge har hatt utstillinger verden over. Stenseth, som til vanlig produserer trykkmaterialet til Houge, er veldig fornøyd med å ha fått ham til kunstfestivalen. Houge blir årets internasjonale bidrag med utstillingene "Shadow Within" og "Rituals", som tar for seg ulv og ulveritualer. Disse vil stå over fem dager i kyllingsfjøset til ordføreren. 

Utstillinga åpner allerede torsdag 16. august klokka 14.00. Den markerer også åpninga av Vålerdagene, og Sinikka Langeland kommer for å synge. Ordføreren, næringssjefen og kultursjefen er alle positive til at Våler kommune i de seinere åra har inkludert mer kunst og kultur i Vålerdagene, og utvida folkefesten til å inkludere kunst, kultur og kyllinger.  

Vil skape dialog

En kunstkommune må ha et internasjonalt navn på kunstfestivalen sin, og Houges utstilling er kunst i verdenklasse, forteller Stenseth. Allikevel kommer han ikke unna at det er et poeng å invitere Houge med ulvebildene sine til Våler. 

- Kunsten har som rolle å stille spørsmål og rette kritikk. Utstillinga er nøytral, men alle som vil se utstillinga vil nok bli opplyst, sier Stenseth.

Han var også klar på at han ville ha med ordføreren på laget allerede fra starten, og Svenkerud var ikke hard å be når spørsmålet om ulvebilder i kyllingfjøset ble stilt. Hun trur det blir spennende, og håper at det kan skape dialog. 

- Kunst handler jo om å se på noe med andre øyne, sier hun. 

Reelle bekymringer

Sjøl er hun klar på hvor hun står i ulvedebatten: Folk som ønsker å bo i distriktene og leve livene sine her, må lå lov til å utnytte ressursene som er. At ulven gjør at folk mister næringsgrunnlag og frykter for egne liv, er rasjonelle argument. Hun ønsker mer realisme inn i debatten og en praktisk tilnærming til spørsmålet om ulv i norske skoger, og aller helst et større uttak.

- Ulveforkjemperne og riksmedia framstiller gjerne grunneiere som surmaga. Media finner mange rare bygdeoriginaler, men det er rasjonelle folk i distriktene også, forteller hun. 

Og det er derfor ordføreren åpner fjøset sitt under kunstfestivalen og dermed må utsette kyllinginnsett ei uke, med et ønske om å skape en dialog og vise at folk distriktene evner å ha to tanker i hodet samtidig.  

- Vi kan godt forstå at ulven anses som myteomspunnet og spennende, men det er vi som sliter med konsekvensene av forvaltninga og det politiske ønsket om å beholde ulven, sier hun. 

Stenseth er usikker på hvor han sjøl står i debatten, men også han håper at utstillinga vil skape dialog.

- Kanskje man kan anerkjenne at det er forskjeller, og få samfunnet til å forholde seg til det på en annen måte enn å hyle ja eller nei, avslutter han.