31. juli 2006 ble Tyristubben barnehage på Kjellmyra åpnet. Barnehagen ble åpnet etter initiativ fra foreldrene, og det var en foreldredrevet barnehage frem til 2013.

- Vi ble en del av FUS-kjeden i 2013. Dette er en kjede med omlag 160 private barnehager i Norge, og vi er veldig fornøyde med eierskapet, sier Anne-May Støp.

Da barnehagen åpnet hadde den to avdelinger, og siden har antallet barn og voksne økt jevnt og trutt. Nå er det 61 barn som går i Tyristubben barnehage, og det er mellom 15 og 17 voksne i arbeid her.

- Stort sett alle som var med på å starte barnehagen for ti år siden jobber her ennå.  Barna kommer fra hele Åsnes, men hovedtyngden ligger naturlig nok på Kjellmyra og Gjesåsen, sier Støp.

Barn på venteliste

For tiden er det ventelister på å komme inn, men det håper barnehagen å gjøre noe med til høsten. De jobber nemlig med å få plass til flere barn og voksne i eksisterende lokaler.

- Til høsten blir vi flere ansatte og flere barn en noen gang. Vi ser muligheter og ikke begrensninger, smiler Støp.

På ettermiddagen fredag 10. juni skal 10-årsjubileet markeres, og hit er alle invitert.

- Gjennom disse 10 årene er det veldig mange som har vært tilknyttet barnehagen. Vi kunne ha sendt ut invitasjoner, men er veldig redd for å glemme noen. Derfor sender vi heller en åpen invitasjon til alle som føler en tilknytning, eller har lyst til å komme, sier Støp.

Denne dagen blir det stor kake, gelé, paraplydrinker og høy festfaktor i Tyristubben.

- Vi skal også sette opp en wall of fame. Her skal vi vise frem litt høydepunkter gjennom våre ti år så langt, sier Mona Skårderud.