Sparebanken Hedmark har tatt et samfunnsinitiativ for å hjelpe folk til en bedre pensjon. Det nye pensjonssystemet i Norge gjør at pensjonen blir kraftig redusert i årene som kommer.

- Den nye ordningen er forsåvidt brutal sammenlignet med de som alt er pensjonister. Norske folk forventer en god økonomi som pensjonist. De fleste får det, men en stor del ikke. Særlig kvinner er utsatt, sier Iver Helstad hos Sparebanken Hedmark i Våler.

Kvinner tjener generelt dårligere enn menn, de jobber mye deltid og sparer på en helt annen måte. Derfor er de særlig utsatt.

- Folketrygden gir stort sett halvparten av inntekta du har hatt. Derfor bør mange tenke litt alternativt for å få en god økonomi som pensjonist. Egensparing gjennom banken kan være med på å bidra, sier Helstad.

Ta kontakt med banken

Fra april kommer banken med nye produkter som skal gjøre sparingen enklere. Helstad oppfordrer folk til å ta kontakt med de lokale bankkontorene for å få hjelp.

- Jeg tror nok mange ikke er klar over endringen som har skjedd. Vi nordmenn godtar det meste. Hadde dette skjedd i andre land hadde folk stengt E18 og brent bildekk, sier Helstad.

Som eksempel drar han frem en person født på 1970-tallet. Denne personen vil måtte jobbe seks til syv år lenger for å få samme pensjon som dagens pensjonister.

- Dagens nyfødte har en foreventet levealder på 100 år. De må jobbe til de er 82 år for å få samme pensjon som folk i dag, sier Helstad.

Karin & Eva skal ha motevisning i samarbeid med Bygdekvinnelaget i Våler onsdag 15. mars. Her skal også Sparebanken Hedmark være med for å lære kvinner mer om pensjon.