• VÅLER BARNEKOR: Ragnfrid Granerud, Gunn-Oliv Gottenborg og Bodil Moseng stilte for anledningen opp for å hedre Arne Moseng.
  • FLOTT SANG: Våler Kantori stilte sammen med Våler sangforening.

Det var til stående applaus fra de 110 fremmøtte i søndagens gudstjeneste at Arne Moseng gikk ut kirken som kantor for aller siste gang. Nå overgir han stafettpinnen videre til Andrey Mirgorodskiy som også ble presentert for Vålerbefolkningen søndag formiddag.

Kirken huset denne dagen Våler sangforening og Våler kantori som sang og løftet taket i det majestetiske kirkebygget. Med Peder Øiseth på trompet var det mange Vålersokninger som ble vitne til en litt annerledes gudstjeneste.

Arne Moseng valgte i sin takketale å legge vekt på de gode minnene, men han legger ikke skjul på at det ikke bare er gode opplevelser han sitter igjen med gjennom drøyt fire tiår ved orgelet.

- Jeg vil minnes alle gode opplevelser. Jeg fikk være kantor i den gamle kirken i 35 år, og drøyt 18 mnd i den nye. Det er stort å ha få vært med på å bestemme og tilrettelegge for ny kirke. Takk for alt, og takk for at jeg fikk lov å oppleve denne reisen sammen dere, sier Moseng fra talerstolen.

Moseng ble overrekket en gavesjekk fra Våler menighet, samt et bilde av den gamle kirken som var laget av noe av kirkeruinene fra den nedbrente kirken, hvor han hadde i alt over 2500 bisettelser.

Rørt til tårer

Arne Moseng var i 1976 leder i Våler barnekor, og for anledningen stilte fire stykker fra dette koret, og sang to av sangene de hadde lært under Moseng for tretti år siden. Dette satte følelsene litt i sving hos mange og det var noen vakre toner som ble sunget av Ragnfrid Granerud, Gunn-Oliv Gottenborg og Bodil Moseng.

Etter den to timer lange gudstjenesten bød kirken på gratis bevertning for de fremmøtte, og det vanket mange takkeord og gode håndtrykk for Arne Moseng denne formiddagen, og det er vel fortjent.