Slik fordeler kolonnene seg i Solør gjennom døgnet:

  • 1 kolonne rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3 Elverum – Rena kl. 08.30 – 10.23
  • 1 kolonne rv. 3 Rena – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 12.00 – 13.19

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Kilde: Statens vegvesen