Fredag kunngjorde Skogen Joy AS, som arrangerer Trestokkfestivalen, at festivalen vil bli flyttet til en annen kommune. Bakgrunnen er at selskapet har fått bruksforbud på eiendommen som har huset festivalen i 2017, og en bot på 90.000 kroner.

Sakens anledning er at det brukte området ikke er regulert til næringsformål, og Åsnes kommune kan ikke tillate festivalen å bruke området uten en omregulering.

- Vi har hatt møte med kommunen om dette, og arbeidet med reguleringsplan er i gang. Kommunen har i møter vært positive, og varslet en symbolsk bot som følge av at området er brukt til næring uten at det er regulert til dette. En bot på 90.000 kroner synes vi er langt over symbolsk, sier Henning Myrer, som er arrangementsansvarlig i Trestokkfestivalen.

Dyr episode i 2015

Myrer viser historisk til flere hendelser hvor teknisk avdeling i Åsnes kommune har motarbeidet selskapet. For eksempel da hotellrommene i 2015 ble stengt fordi de ikke var regulert til hotellvirksomhet. Lars Håkon Blomstrupmoen anslår at han tapte flere millioner kroner på dette da stedet ble brukt til asylmottak.

- Vi er kjent med at både folkevalgte og administrasjon har overnattet i disse rommene før vi kjøpte det. Da var det ikke et problem, sier Myrer.

Med bruksforbud på eiendommen til festivalen fra 1. mars så ikke arrangørene noen annen mulighet enn å finne et alternativt sted å arrangere festivalen. Stedet ligger ikke i Åsnes.

- Dialogen med grunneieren er godt i gang, og han ønsker oss varmt velkommen. Stedet ligger i Hedmark, men vi vil ikke si så mye mer før avtalen er signert i neste uke, sier Myrer.

Beklager situasjonen

Ordfører i Åsnes, Ørjan Bue, beklager situasjonen. Han har muntlig gitt klarsignal om at området kan brukes til festival i 2018. Blostrupmoen synes ikke en slik muntlig beskjed er god nok.

- Vi har lover og regler som vi må forholde oss til, og dette er et område regulert til annet formal. Om ikke vi hadde reagert ville fylkeskommunen gjort det. Men jeg har sagt at vi får til en dispensasjon slik at festivalen kan kjøres mens reguleringsplanarbeidet pågår. Det har vi klarert med fylkeskommunen, sier Bue.

- Kunne Åsnes kommune håndtert denne saken annerledes?

- Det må vi ta en evaluering på i etterkant, sier Bue.

Henning Myrer i Trestokkfestivalen sier at avgjørelsen er endelig, og at festivalen flytter for godt.

- Det er kun tapere i denne saken. Det er mulig å arrangere ting her i fremtiden, men når vi nå flytter festivalen har vi ingen planer om å flytte den tilbake, sier Myrer.

Med på lasset følger også de tre ansatte i Skogen Joy AS.