For 2017 har Stortinget bevilget 138,7 millioner kroner for å bidra til at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) som forvalter ordningen, og søknadsfristen er satt til 3. mai. 

Innen den tid skal de tre Solør-kommunene ha utformet sine søknader, og for å kartlegge hvor det er størst behov for raskere bredbånd trenger de innbyggernes hjelp.

- I Hedmark er det en storsatsing på høyhastighetsbredbånd på alle. Vi er avhengig av samarbeid mellom mange parter ute i distriktene for å få dette til. I første omgang handler det om å kartlegge hvor dårlig bredbåndet er, sier Otto Langmoen i Åsnes kommune.

Søker hver for seg

I denne omgang velger de tre kommunene å søke hver for seg, men senere år kan det være en smart strategi å utforme søknaden sammen. På denne måten vil NKOM se at de løser bredbåndsproblemer i større områder på færre søknader.

Status i Hedmark er at fylket er nest dårligst i landet på høyhastighetsbredbånd. I denne sammenheng menes hastigheter på 100 mbit, og det er kun Oppland som kommer dårligere ut. I de tre Solør-kommunene er det svært få privatpersoner som er tilknyttet fiber, men en del virksomheter i tettbygde strøk er det.

- Kommunene har forsåvidt ikke noen lovpålagt oppgave å bygge ut bredbånd, men vi ser jo at dette er ekstremt viktig for at folk skal bo her. Derfor tar vi rollen og søker disse midlene, sier Langmoen.

Han tror at bredbåndsutbygging kan være med på å stoppe negativ befolkningsutvikling. Alle de tre kommunene har på sine nettsider nå publisert hvordan de skal gå frem for å søke midler, og hva de trenger hjelp til. I første omgang handler det om å kartlegge.

- De som har dårlig bredbånd i dag bør kjøre hastighetstester og sende disse til oss. På denne måten kan vi i søknadene dokumentere hvor dårlig stilt vi er. Innbyggerne må på banen skal vi klare å få ut midler, sier Langmoen.

Plan b

Kampen om midlene fra Nkom er stor. Derfor kan det ende med avslag på søknadene. Dette får vi vite i løpet av høsten. Løpet er likevel ikke helt kjørt. Hedmark fylkeskommune har nemlig bevilget 30 millioner kroner over en treårsperiode til formålet.

- I søknaden må det være politisk forankring, og dette kan være et alternativ to dersom vi ikke får Nkom-midler. Fylket har fokus på bredbånd, og ettersom fylket kommer nest dårligst ut i landet på dette er det fokus på bygging nå, sier Langmoen.