Kilskula SA jobber for å få ny drift i nedlagte Kilen skole. Den ordinære søknadsfristen for å starte ved skolen neste skoleår har gått ut, men skolen har valgt å forlenge fristen til 1. mai i håp om å få nok elever.

- Det har kommet inn åtte søknader ved søknadsfristens utløp, og vi vet at to nye er på veg inn. Men vi trenger fortsatt fem elever til for å nå 15 elever. Det er dette vi trenger for å komme i gang skoleåret 2017/2017, sier Thomas Auke.

Auke sitter i styret til Finnskogen barneskole, og håper at de skal klare å komme i mål med utsatt søknadsfrist til 1. mai.

Alle bor på Åsnes Finnskog

- Alle elevene som har søkt skoleplass til høsten har bostedsadresse 2283 Åsnes Finnskog, sier Auke.

Det er også mulig for barn andre steder i kommunen og kommunene rundt å gå på Finnskogen barneskole.

- Vi har flere lærer på blokka også, men det er vanskelig å få signert kontraktene før vi vet om det er nok søkere til skolen, forteller Auke.

Dersom det ikke blir nok søkere til skoleåret 2017/2018 går trolig toget for ny skole på Åsnes Finnskog. Utdanningsdirektoratet sin tillatelse til oppstart går nemlig ut etter dette skoleåret.

- Om vi ikke får til oppstart nå må vi sende inn en ny søknad, og det kommer vi vel ikke til å gjøre. Det er litt nå eller aldri for skolen, sier Auke.