• BEDRER BALANSEN: For eldre som er vant til å bruke rullator kan det være krevende å stå uten. Ikke minst når øynene lukkes.

Ut fra høyttaleren i treningsrommet på Åsnes sykehjem strømmer Jens Book-Jenssens store hit, «Det er lov å være blid». Det er definitivt gruppen med hjemmeboende eldre som har møtt opp på fallforebyggende trening denne torsdagen.

- Dette er en gruppe for hjemmeboende eldre som ønsker å bedre balansen, og som ønsker å bli mer stødige til beins. De kommer hit for å trene sammen med andre, sier Hilde Røysland.

Hun er frisklivsveileder i Åsnes kommune, og det er fysioterapitjenesten som står bak tilbudet på torsdager. Studier viser at eldre over 80 år faller minst én gang i løpet av et år, og det kan være alvorlig for de som faller.

- Ved fall er det risiko for brudd, operasjoner og at de blir hjelpetrengende. Ved å bedre balansen kan det gjøre at de eldre får mulighet til å bo lenger hjemme. De får rett og slett en bedre livskvalitet, sier Røysland.

Populært tiltak

De eldre som er med på gruppen ser ut til å like treningen. Ikke bare kan det gjøre hverdagen deres hjemme bedre, det er også en sosial møteplass. Så populær er treningen at det i dag er venteliste for å få være med.

- Vi skal prøve å starte opp en ny gruppe. Det er mange som kan passe inn i slik gruppetrening her i Åsnes, og derfor ønsker vi å lage tilbud til flere, sier Røysland.

Treningen tar én time, og i denne timen trener de på styrke, balanse og trapper. Noen drister seg også på å lukke igjen øynene mens de står, men det er ekstra vanskelig for de fleste.

- Det er gjort tester av deltakerne ved oppstart og etter cirka 12 uker. Testene viser at samtlige opprettholdt eller bedret muskelstyrken i beina samt balansen. Noe som kan redusere risikoen for fall, sier Røysland.