Onsdag fikk mottaksleder Ola Cato Lie på Haslemoen transittmottak beskjed fra UDI om at de sier opp avtalen ved utgangen av året. Det betyr at innen 31. desember skal mottaket være tømt for folk, og bygningsmassen skal settes tilbake i opprinnelig stand.

- Vi har sett at tallene over ankomster til Norge har gått ned, men beskjeden kom likevel svært overraskende på oss. Vi trodde det var viktig for UDI å beholde en høy bufferevne, sier mottaksleder Ola Cato Lie til iSolør.no.

Fikk varsel for noen uker siden

Det første varselet om at noe var på gang fikk han for noen uker siden, og i så måte var han mentalt forberedt. De ansatte fikk muntlig beskjed om avviklingen torsdag kveld, og får de formelle oppsigelsene fredag.

- Alle ansatte har jobb ut desember, men dersom noen skulle få nye jobb innen utgangen av året skal vi være fleksible på oppsigelser slik at folk holder seg i jobb, sier Lie.

Det er omlag 50 ansatte som står på lønningslisten hos Haslemoen transittmottak, og dette utgjør rundt 30 årsverk totalt. Avviklingen får store ringvirkninger for Våler-samfunnet.

- I verden er det 60 millioner mennesker på flukt, men det er færre som kommer til Norge. Det eneste som skal forandre dette vedtaket er at flyktningestrømmen skal ta seg opp igjen, sier Lie.

I dag bor det 140 flyktninger i mottaket, og alle disse skal være ute senest 31. desember. Mottakslederen håper det skjer i god tid så de får tid til å rydde byggene før nyttår.