• KUN 4 TORSDAG: Ettersom TrafikkLykke ble arrangert på dagtid torsdag var det kun fire ungdommer som kom. Men så langt har totalt 58 signert kontrakt i prosjektet.
  • VEMODIG: Gunn Marit Lindmoen er leder i trafikksikkerhetsutvalget i Våler, og håper prosjektet lar seg videreføre til høsten.

Villmannskjøring i Kaffegata og på Haslemoen har vært et problem i en årrekke i Solør. Blant annet som følge av dette ble prosjektet TrafikkLykke startet opp i Våler og Åsnes, og det handlet om å gi ungdommen mulighet til å kjøre fra seg i organiserte former.

Torsdag var prosjektet over i denne omgang, men lensmann Jørn A. Flatha håper på en videreføring av prosjektet til høsten.

- Vi har gode erfaringer med prosjektet. Antallet klager på kjøring i Våler og Åsnes er redusert med over 50 prosent, og ungdomsulykker har også blitt redusert i Solør. Jeg tror at prosjektet har vært en stor medvirkende årsak til dette, og at ungdommene er mer bevisste på sine kjørevaner, sier Flatha.

58 har signert kontrakt

Under avslutningsdagen på Vålerbanen torsdag var det kun fire ungdommer med, men det har en sammenheng med at opplegget denne gangen ble arrangert på dagtid.

- Så langt har vi signert kontrakt med 58 ungdommer. De har vært med på å kjøre, og har signert en kontrakt på at de skal overholde trafikkregler som er satt og sørge for at det ikke er bråk og uro rundt utsatte steder i Solør, sier Flatha.

Med banekjøringen har ungdommene fått mulighet til å slippe seg litt løs i kontrollerte former, og Marit Nyhuus og Hedmark Trafikksikkerhetsvalg er storfornøyd med opplegget.

- Det startet med et prosjekt i Ringsaker som vi ville videreføre andre steder. I Solør er det en motorkultur, og kjøringen i Kaffegata har vært godt kjent. Tiltaket var tenkt til at ungdom skulle få mulighet til og få det adrenalinkicket de ønsket, men i organiserte former og i samspill med samfunnet rundt, sier Nyhuus.

vemodig at det er over

Gunn Marit Lindmoen er leder i trafikksikkerhetsutvalget i Våler, og synes det er vemodig at TrafikkLykke nå er over.

- Da vi ser at antallet klager til politiet har gått ned med over 50 prosent er det klart det er vemodig. Men jeg håper vi skal klare å videreføre dette i en eller annen form, sier Lindmoen.

Om prosjektet skal videreføres til høsten eller ikke kommer an på om det er mulig å få til en finansiering. Til nå har prosjektet vært finansiert gjennom offentlige midler, og det er nå opp til kommunene om prosjektet lar seg videreføre.