Bålforbud

Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Tillatelser som eventuelt er gitt trekkes tilbake inntil videre.

- Forbudet gjelder alle kommuner i selskapets ansvarsområde – Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Tynset, Tolga og Folldal. Forbudet iverksettes med  umiddelbar virkning og vurderes fortløpende. Oppheving av forbud vil bli annonsert via MHBR sine hjemmesider og på MHBR Facebook. Viser forøvrig til Skogbrannindeks på Yr.no, forteller Trond Joar Kjenstadbakk, Brannsjef, Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.