Helt siden planleggingen av Åsnes Beredskapssenter startet for fem år siden har Tollvesenet vært koblet på. En intensjonsavtale ble gjort da, men det var først tirsdag 7. mai at administrasjonssjef Jan Erik Hærum i Tollregion Øst-Norge kunne meddele at de er klare til å gå i forhandlinger med Åsnes kommune om leie av lokaler.

- Vi har hatt en ganske lang prosess, og var med helt fra starten da beredskapssenteret ble planlagt. Etter interne vurderinger og undersøkelser i Flisa-området har vi besluttet at vi ønsker å gå i kontraktsforhandlinger med Åsnes kommune, sier Hærum.

Otto Langmoen bekrefter at det er snakk om den gamle brannstasjonen som skal rustes opp for å huse Tollvesenet, dersom det blir enighet om en avtale. Med det vil Brannvesenet, Politiet, Sivilforsvaret og Tollvesenet være samlet på Sundmoen.

- Nå skal vi detaljtegne hvordan det skal se ut i våre arealer. Så skal vi diskutere leiesummer og forhandle. Alt er ikke i boks ennå, men vi er kommet dit at vi vil gå i reelle kontraktsforhandlinger, sier Hærum.

Blir på Linna?

I dag har Tollregion Øst-Norge bemannet tollstasjon på Linna, på grensa mellom Åsnes og Torsby. Hærum sier det ikke er besluttet hva som skal skje med tollstasjonen.

- Det er ikke tatt noen beslutning om Åsnes tollsted. Det som er helt klart er at vi skal opprettholde muligheten for ekspedering av varer som kommer inn eller forlater landet. Om det flyttes til Flisa sentrum kan være et alternativ, sier han.

Ettersom Tollregion Øst-Norge ikke har startet med reelle forhandlinger med Åsnes kommune ennå er det tidlig å si når de kan være etablert på Sundmoen. Men Hærum går langt i anslå at det kan skje fort.

- Kommunen må si noe om dette, men kanskje er det mulig å være på plass på Sundmoen på denne tiden neste år, forteller Hærum