I 2017 ble det beslaglagt 441 kilo kjøtt ved kontrollsone 3, fra Eidskog kommune til Åsnes kommune langs svenskegrensa. I fjor er tallet opp i 4038 kilo. 

- Dette er en kraftig økning, noe som vi ser på som alvorlig, sier Bråthen. 

SMITTEFARE

På landsbasis har det blitt gjort beslag på over 22 tonn kjøtt, hvorav 4 av disse har blitt forsøkt fraktet over grensen i området. Tolletaten har ikke oversikt over hvor kjøttet brukes og omsettes. 

- Det blir bare spekulasjoner dersom vi skal uttale oss om det. Men vi ser at flere kommer med flere hundre kilo kjøtt, og det er ikke til privat forbruk, sier Bråthen. 

- Mye av kjøttet er halvtint og tint, og er helt ute av kontroll i forhold til mattilsynets bestemmelser. Her ligger det en risiko for smitte og smittefare, understreker hun.

Siden 2015 har tollvesenet beslaglagt rundt 400 kilo i året. Hvorfor tallet er så enormt høyt nå kan være av flere årsaker, blant annet tilgang på varen og prisen i andre land som gjør at det lønner seg å kjøpe utenlands. 

- Trenger vi å bekymre oss for maten vi spiser? 

- Altså, når vi ser på tallene og ser på hvordan kjøttet blir fraktet, er det en grunn til å bli bekymret. Vi mistenker at kjøttet brukes og selges på steder som serverer mat, blant annet pizza- og kebabsjapper. Det er ingen familie som kommer for å kjøpe så mye kjøtt, sier Bråthen. 

ØLBESLAG 

Til tross for at økning av brennevin har gått ned fra 8135 liter til 4928 liter, har beslaget på øl økt med i overkant av 10.000 liter fra 2017. Langs svenskegrensa kommer og går tallene, mens det jevnt over er store volum av alkohol og sigaretter.

- På landsbasis har ølbesalget gått ned, mens vi har en økning. Dette svinger fra år til år, men alkoholbeslagene er stort sett høye i området. Vi vet ikke hvor det selges videre, men vet at ulovlig alkoholsalg ikke har noen nedre aldersgrense. Det selges til alle, også til våre yngre landsmenn, dessverre, påpeker Bråthen. 

- Det blir igjen spekulasjoner på hvem som ønsker disse varene, men vi ser at det beslaglegges mye øl fra Litauen og Polen. Man kan resonnere seg frem til hvem som ønsker disse varene, legger Bråthen til. 

NARKOTIKA og doping

På kontrollsone 3 ble det i fjor gjort beslag 4,8 kilo marihuana og i underkant av 3000 enheter med ecstasy/MDMA, også kalt partydop. Det har ikke blitt gjort noen beslag på kokain og heroin. 

- Det er trist at vi har fått en kraftig en økning når det gjelder MDMA, et trendy ungdomsdop som er veldig farlig. Det skal sies at det ble gjort ett beslag på 2975 tabletter, og at dette er skremmende, sier seksjonssjefen.