Gjennom landsbyprosjektet i Åsnes er det nå mulig å søke om økonomisk støtte til diverse samfunnsnyttige prosjekter.

Dette er midler som er tenkt brukt til tiltak som kommer innbyggere i Åsnes til gode, enten det er rent lokalt eller for hele kommunen.

- Det lokale grenderåd kan hjelpe til med søknaden, så ta kontakt med  leder i ditt  grenderåd så snart som mulig.  Søknadene skal først behandles i grenderådet før de sendes til Åsnes kommune, skriver Åsnes kommune på sin nettside.

Formålet med tilskuddet er å stimulere til initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grendetiltak realiseres. Tiltakene skal samlet bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting i Åsnes.

Annika Jønsson Harr er leder i Flisa grenderåd, Marit Rudshagen i Gjesåsen grenderåd, Tore Kordal i Hof grenderåd og Finn Erik Vermundsberget i Hof Finnskog og Åsnes Finnskog grenderåd.

Mange prosjekter i Åsnes har fått tilskudd til slike prosjekter tidligere, og familieparken er ett av mange tiltak som er støttet. Du kan lese mer om tilskuddsordningen på Åsnes kommune sine nettsider.

Søknadsfrist er satt til 1. mai.