• RUST: Lanolinolja stopper videre rustutvikling.
  • MILJØVENNLIG: Lanolin fra sau er råstoffet som gir en giftfri og løsemiddelfri olje.

Autoservice Solør på Sønsterud startet for noen uker opp med understellsbehandling med lanolinolje, og pågangen er stadig økende. I dag jobber én mann på fulltid, men det er også håp om at de kan ansette en person til på sikt, for å kunne behandle flere biler hver dag. 

- Noen bileiere er «føre var», men de fleste kommer når de ser rusta. Det er nesten ingen nye biler i dag som er rustbehandlet, og vi anbefaler bileierne om å gjøre dette så fort som mulig. Har du allerede fått rust, så vil denne understellsbehandlinga trenge gjennom rustporene og stoppe videre rustutvikling, forteller Ove Christer Langerud på Autoservice Solør. 

- annen type rustbehandling

Tidligere var det Tectylbehandling som var den eneste formen for rustbehandling.

- Understellsbehandling med lanolinolje er annen type rustbehandling, og passer bra for alle biler, selv de som allerede har begynt å ruste. Hvor lang tid selve behandlinga tar, kommer an på hvor mye som må demonteres. Vi vil gjerne ha inn bilen dagen før selve understellsbehandlinga, så vi får demontert det vi skal av plastikk og annet, forklarer Langerud. 

Understellsbehandlingen skal være «penetrerende». 

- Olja skal trenge inn i alle skjøter og plasser der det kan bli rust. Du gjør behandlinga grundig én gang, så anbefaler vi etterbehandling etter 2 år. Da må vi vurdere på hver bil, hvor mye som skal etterbehandles. Er bilen hardt angrepet av rust, kan det hende den må etterbehandles etter 1 år også, sier Langerud. 

- metoden er brukt i usa siden 40-50 tallet

Selv om metoden er forholdsvis ny i Norge, har den blitt brukt i mange år i USA.

- Sauefett har blitt brukt til rustbehandling i USA siden 40-50 tallet, mest innen offshore. Her i Norge har det blitt brukt de siste 5 årene omtrent, og de siste par årene har det tatt helt av. Distriktet vårt er foreløpig mellom Kongsvinger og Elverum, men det er mulig det blir utvidet av leverandøren. Det er sauefett som ligger til grunn, men det er jo basert på lanolinolje. Sauefettet er for beskyttelsen og krypevnen, mens lanolin trekker inn der det skal, forklarer Langerud. 

Autoservice Solør startet opp med denne type understellsbehandling 1. oktober. 

- Foreløpig er det én heltids ansatt og vi tar én bil om dagen. Nå tar vi demontering og vask først, og selve understellsbehandlinga etterpå. Det er demontering og montering som tar mest tid, så vi håper at vi får såpass mye å gjøre, at vi kan ansette én til. Da kan den ene holde på med demontering og montering og den andre med understellsbehandling, og da får vi tatt to biler om dagen, sier Langerud. 

- miljøvennlig metode

De «lærde strides» om det er Tectylbehandling eller understellsbehandling med lanolinolje som er det beste for bilen.

- Den diskusjonen pågår ja! Bilprodusentene har ikke gitt noen klare tilbakemeldinger på hva de mener, men vi sier at dette får være opp til bileierne selv. Denne type behandling er i alle fall miljøvennlig, da det ikke brukes løsemidler i olja og olja er i tillegg både naturlig og giftfri. En bil som allerede er Tectylbehandlet, kan fint behandles med lanolinolje senere, sier Ove Christer Langerud i Autoservice Solør.