Om ikke lenge forsvinner de riksdekkende radiokanalene fra FM-båndet i Hedmark. NAF har bedt sine medlemmer og andre om å kartlegge hvor det er dårlig dekning i Norge, og fra Hedmark har det kommet relativt få klager.

26. april er slukkedato for NRK-kanalene, mens Radio Norge og P4 forsvinner fra FM 16. juni. SolørRadioen og ElverumsRadioen er blant landets lokalradioer som fortsatt vil sende på FM etter dette.

I vår omtale tidligere i uka beskrev vi dekningsundersøkelsen til NAF som måling. Dette er ikke korrekt, og Digitalradio Norge presiserer at dette er tilbakemeldinger fra lyttere og ikke faktiske målinger.

- Strekningen på E16 som omtales er målt av kringkasterne flere ganger. E16 ble målt i mai 2013, mai 2014 og januar 2015. Alle målingene bekrefter god dekning. Dette er imidlertid et område med radiosignaler fra to NRK-nett og det kan ha påvirket mottaket dersom bilføreren ikke har aktivert automatisk frekvenssøk på radioen, sier Mari Hagerup som er kommunikasjonssjef i Digitalradio Norge.

Mange trenger litt hjelp

NRK og Digitalradio Norge går gjennom alle tilbakemeldinger fra publikum, både de som kommer via egne kanaler og de som oversendes fra NAF.

- Det gjør at vi fanger opp behov for justeringer, men også at vi kartlegger et visst hjelpebehov. Vi erfarer at opplevelsen med manglende dekning i stor grad handler om problemer med mottak. I mange tilfeller knytter problemene seg til antenne og kanalenes ulike dekningsgrader. NRKs kanaler og kommersielle kanaler har ulik grad av dekning, i enkelte områder er det dekning fra NRK, men ikke kanaler som P4 og Radio Norge, sier Hagerup.

I undersøkelsen til NAF kom det frem at lytterne opplever dekningen i Solør som god. I alle fall kom det få tilbakemeldinger på dårlig dekning.