SLT-koordinator i Solør, Jan Bjerktun, inviterer nå alle foresatte fra og med 4. trinn, til temakveld om ungdom og rus.

SLT står for «Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak» og Jan Bjerktun er SLT-koordinator for Solør:

- I ungdomstida står nye utfordringer i kø, og ungdommens evne til å tenke og reflektere over seg selv og sine omgivelser på en ny, kritisk måte øker. Samtidig er også dette en sårbar periode, og foreldrene står overfor store utfordringer i ansvaret som voksenpersoner og veiledere, sier Bjerktun.

- nødvendig å bry seg

Temakvelden vil ta for seg noen enkle kjøreregler:

- I løpet av kvelden skal vi snakke om hvordan foreldre og foresatte kan ivareta sitt ansvar og sin rolle i møte med ungdommens utprøving og nysgjerrighet omkring bruk av rusmidler. Det er nødvendig å bry seg! sier Bjerktun.

Det er tidligere politioverbetjent Ole Vidar Øiseth som er foredragsholder, Øiseth har arbeidet med narkotikasaker og i Uro-patruljen i Narkotikaseksjonen i Oslo Politidistrikt:

- Øiseth har vært med i utviklingsarbeidet for arbeidsteknikken «Tegn og symptom» helt fra starten. Dette er en arbeidsteknikk som brukes for å kunne avdekke hvorvidt en person er ruspåvirket eller ikke, forklarer Bjerktun.

hvordan få hjelp

Foredragsholder Ole Vidar Øiseth skal innom flere temaer, blant annet kommer han til å snakke om hva foreldrene kan gjøre for å hjelpe barna sine på vegen mot voksenlivet, under dagens rådende forhold. Andre temaer er foreldrenettverk og erfaringer fra andre steder som har gjort grep som ser ut til å virke.

Hvordan skal unge mennesker få hjelp, om de begynner å eksperimentere med rus? Hvordan skal foreldre og andre voksenpersoner forholde seg til de unge? Dette er altså spørsmål og problemstillinger som vil bli tatt opp på temamøte 25. april klokka 18.00 i Rådhuskinoen kulturhus på Flisa.