Tradisjonell taksering av rype og skogsfugl, hvor frivillige går flere tusen kilometer for å registrere fugl, har i stor grad belaget seg på rapportering på papirskjema. I all slags vær har de frivillige benyttet kart, kompass og GPS for å holde seg på en fiktiv linje i terrenget, og samtidig notert ned observasjoner av hønsefugl med penn og papir. Gjennom de siste to årene har Hønsefuglportalen, et samarbeidsprosjekt mellom NINA, Høgskolen i Innlandet og Nord Universitet, jobbet med utviklingen av en mobil applikasjon for å forenkle takseringen, og i år fikk de første taksørene mulighet til å teste en tidlig versjon av applikasjonen.

Mange fordeler

Fordelene med en mobil applikasjon til bruk under hønsefugltaksering er mange. Taksørene får et verktøy med seg i felt som ikke bare muliggjør registrering av hønsefuglobservasjoner, men som også kan assistere taksøren med å holde en fiktiv linje i terrenget. 

Applikasjonen viser et kart med linja som skal takseres, og benytter mobilens innebygde GPS til å vise taksørens posisjon og avstand til linja i sanntid. 

– Når hunden får stand på fugl et stykke vekk fra linja kan det ofte være vanskelig å finne tilbake til linja etter at observasjonen er registrert. Vi håper mobil-applikasjonen kan være til hjelp i så måte, da taksering på linja er en forutsetning for presise estimater av hønsefugltettheten, sier Lars Rød-Eriksen, som er stipendiat på NINA. 

Rød-Eriksen mener at appen vil bidra positivt til å styrke kvaliteten på både taksering og registrering av observasjoner. 

– Appen bidrar til å kvalitetssikre dataene ved å inkludere alle nødvendige parametere, samtidig som at dataene sikres mot tap, sier han.

Svært positive tilbakemeldinger

– Etter å ha prøvd appen under høstens taksering er jeg overbevist om at dette er et skritt i riktig retning, sier Marius Kjønsberg ved Høgskolen i Innlandet. Han forteller videre at de fleste taksørene han har vært i kontakt med har gitt svært positive tilbakemeldinger.

– Taksørene slipper å fomle med bløte ark og dårlig skriveverktøy, og data leveres direkte via appen uten at de trenger å bruke kvelder eller arbeidsdager til å registrere data, legger han til. 

Mer fokus på digitale verktøy framover

Det har i løpet av test-perioden kommet inn en rekke forslag til forbedringer som nå skal evalueres, før applikasjonen videreutvikles. 

– Taksørene har vært gode til å gi tilbakemeldinger underveis, og dette har bidratt til rask feilsøking og utbedring, sier Siw Elisabeth Berge ved NINA, ansvarlig for utvikling av appen.

– Det er likevel noen funksjonelle endringer vi skal evaluere og utbedre i løpet av høsten, men forhåpentligvis er alt på plass foran neste års taksering, avslutter hun.

Erlend Birkeland Nilsen, prosjektansvarlig for Hønsefuglportalen, mener det er på høy tid at hønsefugltakseringa blir digital. 

– Både vi og rettighetshavere ønsker så presise estimater som mulig. Det krever kvalitet i alle ledd, og digitale verktøy er et steg i riktig retning, sier Nilsen.

Planen er å ha en fullverdig versjon – åpen for alle taksører og tilgjengelig både for iOS og Android – klar i forkant av neste års taksering. 

– De positive tilbakemeldingene har motivert oss til å fokusere mer på digitale verktøy i forbindelse med hønsefugltaksering, avslutter Nilsen, og forteller at de vil prioritere videreutvikling av både mobil-applikasjonen og Hønsefuglportalen de neste årene.

Utvikling av appen er støttet med midler fra Miljødirektoratet.