• NY KLANG: Orgelet i Arneberg Kirke hadde mangler, men er nå oppgradert.

Sommeren 2015 startet innsamlingsaksjonen for å få råd til oppgradering av orgelet i Arneberg kirke. Selve arbeidet med oppgraderingen startet i fjor høst, og det oppgraderte orgelet er nå klart til bruk.

Ildsjelene i orgelkomiteen takker alle som har bidratt til innsamlingen, og inviterer derfor til gratiskonsert i Arneberg kirke søndag 22. januar fra klokka 17.00.

- Orgelet hadde en hard klang og manglet flere toner, noe som tidligere kantor Helge Vikjord og en nedsatt orgelkomité ønsket å gjøre noe med. Noen stemmer er blitt skiftet ut, og hele instrumentet er nå omintonert for å klinge  bedre i rommet. Før arbeidet fra orgelbygger Ryde kunne starte, måtte penger samles inn, og et stort arbeid er gjort for å finne finansiering til prosjektet, sier Anne Marie Melby.

Hun er ett av medlemmene i orgelkomiteen. De øvrige er Laila Wang Bjerke, Ole Karsten Sundlisæter, Niels Beyer og Hege Cesilie Mobakk.

Mange har bidratt

Både privatpersoner og næringsliv har bidratt med små og store gaver, og orgelkomiteen som startet sitt arbeid våren 2015 har organisert salg av orgelpiper, arrangert basar, konsert med utlodning, kransekakelotteri med mer. 

- Ettersom oppgraderingen av orgelet nå er sluttført ønsker orgelkomiteen å takke alle som har bidratt til prosjektet ved å invitere til en takkekonsert. Flere av de som var med på konsert for å samle inn penger til orgelet er også med på takkekonserten, sier Melby.

De som deltar på konserten søndag er Åsneskoret, Våler sangforening, Hof barnekor, Hof kammerkor, Madelèn Blomquist, Hege Cesilie Mobakk, Gunnar Gjevre, Anne Retteraas, Arne Egil Retteraasen og Roy Vidar Aurland. 

- Terje Haugdal har skrevet en ny salmetekst for anledningen og både tidligere kantor Helge Vikjord og nåværende kantor Ole Karsten Sundlisæter trakterer orgelet. Det hele vil bli ledet av menighetsrådsformann i Hof, Gunnar Gjevre. Alle er velkomne på denne gratiskonserten i Arneberg kirke, sier Melby på vegne av orgelkomiteen.