• MELDTE SEG: Bjørn Benny Åslie var én av dem som meldte seg frivillig til å bidra via Facebook.

På rekordtid er sykkeltraseen mellom toppen av Kjølaberget og Antonsdammen blitt ryddet. En gjeng med frivillige har lagt ned mange dugnadstimer for at sykler skal få dette flotte tilbudet.

Prosjektet er initiert av Flisa Grenderåd, og er et såkalt TUT-prosjekt (trivsel, utvikling og tilflytting).

- Selv om sykkelnedfarten er klar til bruk er ikke prosjektet helt ferdig. Det er alltid mulig å lage en bedre trasé, men nå er den klar til bruk og det handler om å gjøre den kjent, sier Kristian Botten Pedersen.

Tirsdag var det ny stor dugnad for å rydde traseen, og de frivillige kan nå konstatere at traseen er god nok til bruk.

Starter ved grusvegen

- Sykkelnedfarten starter der grusvegen svinger og stiger de siste høydemeterne til toppen.  Den krysser FYSAK-løypa før den fortsetter i egen trasé ned til Antonsdammen, sier Botten Pedersen.

Han er glad for at så mange ville stille på dugnad, og tirsdag var åtte personer med og ryddet. Blant dem tre fra asylmottaket på Hovelsåsen.

- Vi ber nå alle som er interesserte om å ta turen og sykle nedfarten. Gi oss tilbakemeldinger på hvordan det ble, sier Botten Pedersen.

Du kan lese mer om Sykkelnedfart Kjølaberget på deres Facebook-sider.