• BRA MED FUGL: Knut Arne Gjems på jakt i Sverige denne uka (Foto: privat).

Det er Statskogs tall hentet inn de siste ukene fra 400 kilometer takseringslinjer som indikerer oppsving for skogsfugl.

- Kyllingproduksjonen er meget god, og rikelig med smågnagere har bidratt til lavere rovdyrpress. Det ser også ut til at kyllingene har funnet tilstrekkelig føde i tørkeperiodene, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

trenden ser ut til å snu

Taksering skjer ved at hund og hundefører går langs en linje i terrenget og registrerer antall observerte fugl. Det rapporteres også om smågnagere som ses langs denne linja.

- For Statskog er det viktig å hente inn stadig mer informasjon, slik at vi kan drive en bærekraftig forvaltning. Det gode samarbeidet med jeger- og fiskerforeninger landet rundt er avgjørende for å få til dette, sier Breisjøberget.

De siste årene har det vært en kraftig tilbakegang av orrfugl. Denne trenden ser ut til å snu i år.

- Utviklingen er god både for storfugl og jerpe, men vi ser at orrfugl har fått et ekstra stort løft. Dette er veldig gledelig, sier Breisjøberget.

Tetthet av skogsfugl varierer en god del mellom de ulike takstområdene. Det kan skyldes tørken, ved at fuglene har trukket ned i myrkanter og andre våte områder. Dette fanges ikke nødvendigvis opp i rette takstlinjer som ofte ligger i tørre områder.