Også i år er det ventet stor påskehjemfart fra Trysil og omegn, og for å unngå kaos i Elverum settes det opp alternative vegforbindelser.

Det er politiet, Statens Vegvesen og Elverum kommune som skal lede påsketrafikken fra Trysil over Starmoen og gjennom Solør. På denne måten vil Elverum sentrum bli avlastet.

Trafikken på riksveg 25 fra Trysil vil i perioder blir styrt over Starmoen mot Jømna og deretter inn på riksveg 2 videre mot Kongsvinger. Derfra går vegen mot Oslo-området via E16 til E6 på Kløfta.

Senioringeniør Arne Skybak i Statens Vegvesen ber om trafikantenes velvilje, tålmodighet og samarbeid for å få til dette slik at alle kommer hjem trygt og sikkert uten å måtte stå i kø for lenge.

- Dette tiltaket vil bidra til mindre trafikk gjennom Elverum, og dempe ulempene hjemreisetrafikken vanligvis medfører, sier Skybak til Lokalavisa Trysil-Engerdal.

Han anmoder de som kjører den alternative ruten øst for Elverum sentrum om å kjøre etter forholdene og vise særlig hensyn til de som bor langs vegen. Den alternative ruten vil bli skiltet over Starmoen, med utkjøring på riksveg 2 på Jømna.

Med det kan vi vente oss langt større gjennomgangstrafikk på riksveg 2 i slutten av påsken enn det vi er vant med til daglig.