• ET NASJONALT PROBLEM: Mange av landets kirker forfaller, og det er ikke penger i kommunene til å vedlikeholde. Odd Einar Dørum manet til et nasjonalt «stille opprør» for å få penger til og verne om kulturminnene våre.
  • KREVENDE SITUASJON: Åsnes kommune sliter med økonomien, og har ingen som helst mulighet til å gjøre en investering på rundt 20 millioner kroner for å redde Åsnes kirke. Rådmann Frank Hauge kom med dystre tall.

Åsnes kirke råtner på rot, og det er behov for en investering på rundt 20 millioner kroner for å redde kirken. Dette er penger Åsnes kommune ikke har, og utsiktene ser dystre ut.

Mandag kveld inviterte alle partiene i Åsnes til et informasjonsmøte om den fremtidige kirkestrukturen i Åsnes, og det var over 100 personer som møtte opp i Rådhuskinoen kulturhus på Flisa. Oppmøtet viser at kirkestrukturen engasjerer.

Mente ingenting er umulig

Odd Einar Dørum (Venstre) var invitert for å holde en innledning for forsamlingen. Han har gjennom sitt politiske liv jobbet med mange vanskelige saker, og mener at ingenting er umulig å få til.

- Når du er blakk har du to valg. Enten å gi opp, eller å tenke, sa Dørum.

I forkant av møtet rakk han å besøke tre av kirkene i kommunen. Han fikk selv se hvor dårlig stand Åsnes kirke er i, mens de to andre han fikk se var i relativt bra stand.

- Jeg etterlyser en debatt om kulturminner nasjonalt. En må ikke være kristen for å se at disse byggene betyr mye for folk og lokalsamfunn. Jeg er glad i historie. Vet vi ikke hvor vi kommer fra, vet vi heller ikke hvor vi er nå, sa Dørum.

Han mente det bør være mulig å få ut statlige penger for og ta vare på kulturskattene som kirkene i Norge er. Mange små kommuner har ikke økonomi til å gjøre den jobben selv, og Åsnes kirke er et godt eksempel på hvor ille dette er i ferd med å gå.

Skrall økonomi i kommunen

Rådmann i Åsnes, Frank Hauge, var invitert for å gjøre opp en økonomisk status for Åsnes kommune. Så langt i år har kommunen et underskudd på 14,5 millioner kroner. Likviditeten er bedrøvelig, og det finnes ikke penger på bok.

- Folketallene går nedover, og det blir lavere inntekter i årene som kommer. Vi har tøffe tider foran oss, og gjennom innsparing som gjøres håper vi å være ute av ROBEK våren 2018, sa Hauge.

Dagens kirkestruktur i Åsnes ble til på en tid hvor vi brukte hest og slede for og komme oss rundt. Selv om tidene forandrer seg, og kirkene er langt mer tilgjengelig i dag med bil kan kirker ikke legges ned.

Ida Kristin Lie fra Hamar bispedømme sa det var svært vanskelig å legge ned kirker. For Åsnes sin del vil dette neppe være en løsning, fordi kirken raskt vil bli fredet dersom den blir avvigslet. Det betyr at bygget fortsatt må tas vare på, og at det ikke er mulig å spare noen penger på å avvigsle kirken.

Én kirke mindre på 25 år

I løpet av de siste 25 årene er det én kirke som har blitt avvigslet i Norge. Denne lå på en fraflyttet øy på Finnmarkskysten. Representantene fra KA (arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter) mente at en avvigsling av Åsnes kirke ville være komplett umulig, og at den vil bli vernet straks noe slikt eventuelt vil finne sted.

Da det ble åpnet for spørsmål fra salen var det Kari Heggelund som hadde det tydeligste innlegget.

- Det er skammelig at vi ikke klarer å ta vare på kirkene våre. Norge har aldri vært rikere, og vi trenger 20 millioner kroner. Dette må ordnes, sa Heggelund, til stor applaus fra salen.

Dørum mente Åsnes nå bør gå i bresjen for å løfte saken nasjonalt, og få det offentlige til å bidra med midler for å ta vare på kulturarven vår. 

- Dette er en logikk som må reises nasjonalt.  Kulturminnene står ikke sterkt i Norge, og jeg oppfordrer dere til å sette i gang dette på et nasjonalt nivå nå, sa Dørum.