• REISER RUNDT: Åsnes brann- og redningsvesen besøker skoler og barnehage som melder sin interesse. Jo Midtsundstad kommer gjerne på besøk.

Det er viktig å lære barna gode vaner i forhold til brann, og ikke minst hva de skal gjøre om brannalarmen går. Derfor bruker brannvesenet en del tid på å besøke skoler og barnehager.

Ved Solør Montessori hadde barnehagen brannøvelse fredag morgen, og kort tid etter kom også brannvesenet på besøk. Det var Jo Midtsundstad og Per Åge Skolegården fra Åsnes brann- og redningsvesen som tok turen innom skolen og barnehagen.

- Dette fungerer slik at skoler og barnehager tar kontakt med oss, og spør om vi kan komme. Det vil vi veldig gjerne, for da kan vi lære barna våre litt mer om brannsikkerhet, sier Jo Midtsundstad.

Lærer opp de voksne

For det er gjerne barna som passer på de voksne. Det de har lært om røykvarslere og sikkerhet på skolen passer de gjerne på hjemme også.

- Etter hvert har vi planer om å ta kontakt med skoler og barnehager selv også for å få reist rundt og undervist litt. Samtidig er det stas for de minste å se brannbilen og det vi har med oss ut på oppdrag, sier Midtsundstad.

Spørsmålene var mange fra de minste ved Solør Montessori. Én av barna fortalte at han hadde måttet gå ut med tøfler da alarmen gikk tidligere på morgenen.

Selv om fokuset fredag var mot de minste ønsker også brannvesenet å rette seg med ungdomsskole- og videregåendeelever etter hvert.

- Mange skal ut i hybellivet, og her er det en del ting de må passe på i forhold til brannsikkerhet. En del hybler er dårlig sikret, og derfor ønsker vi å fortelle de som skal flytte hjemmefra om dette, sier Midtsundstad.