• ØVELSE: Fra markeringen av frigjørings- og veterandagen på Setermoen i 2018. Illustrasjonsfoto: Forsvaret

Forsvaret har kommet med praktisk informasjon til befolkningen om hvordan øvelsen vil kunne påvirke trafikken og hvordan øvelsen ellers vil påvirke ditt område.

Trafikksikkerhet ved militær øvelse

Dersom du møter militære kjøretøy på veien, er det viktig å huske at disse ikke nødvendigvis har samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy.

Mange av deltakerne som deltar i øvelsen, kan ha utfordringer med nordiske kjøreforhold. Mange militære kjøretøy er heller ikke veldig godt egnet for vanlig veg og nordiske forhold. Forsvaret ber derfor alle bilister og fotgjengere om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner, for å ivareta sikkerheten best mulig.

Militær aktivitet langs vei

I områder hvor det er satt opp militære øvelsesskilt vil det være aktivitet langs vei og i utmark. Som billist, vis hensyn og være spesielt oppmerksom i disse områdene.

En militær kolonne kan bestå av opp til tolv kjøretøy. Alle militære kolonner vil være merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merkning og følgebil.

Forbikjøring av militære kolonner frarådes på det sterkeste for din og andre sin sikkerhet!

Militær øvelse i nærmiljøet

Forsvaret bruker store ressurser på skadeforebyggende tiltak, og alle soldater er pålagt å vise hensyn for å unngå skader, utslipp og forsøpling. Har du utegående husdyr som er støysensitive, bør du vurdere å holde dem innendørs. Meld gjerne fra om støysensitive områder. vannkilder, turløyper og andre sårbare punkter bør merkes og varsles. Det samme gjelder kultur- og idrettsarrangementer som kan komme i konflikt med øvelsen. 

Har du oppdaget ødeleggelser på eiendom eller natur, som følge av øvelsen? Ta kontakt på telefon eller e-post.

Telefon: 400 38 526

Epost: mbo@mil.no

Øvelse i Hedmark

En stor del av hovedaktiviteten under øvelse Trident Juncture vil foregå i Hedmark. Spesielt fra Flisa og nordover vil øvelsen merkes. I disse områdene vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november. I denne perioden vil det kjøre militære kolonner daglig for å frakte militært materiell langs hovedveiene. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert fremkommelighet og forsinkelser i Hedmark fylke. 

I perioden september–november vil det være en del NATO-soldater som etablerer seg i Hedmark. Spesielt vil det være stor militære tilstedeværelse på Rena og Haslemoen. På Rena vil det bli stasjonert rundt 10.000 deltakere, mens på Haslemoen blir det rundt 2.000 deltakere. Det vil også være militær aktivitet i Elverum, Koppang, Alvdal og Folldal. Det må medregnes en god del støy i disse områdene. Særlig vil enkelte områder være mer støyutsatt fra fly og helikoptre. Det vil bli etablert en helikopterbase ved Rena, støynivået i og rundt Rena vil være betraktelig høyere enn andre steder under øvelsen.

Aktivitetskalender i Hedmark:

August: 

Aktivitetsnivå: Lite

I august vil det være lite militær aktivitet. Hovedsakelig vil det være forberedelser til øvelsen gjennom befaring og kontrollering av veier, broer, jernbane og annet i berørte områder.

September: 

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Hedmark. Hovedveiene som blir mest berørt under øvelsen er:

— Rv. 3 Elverum–Ulsberg

— Rv. 2 Charlottenberg–Elverum

— Fv. 30 Tynset–Støren

— Fv. 29 Hjerkinn–Atna

— Fv. 26 Tolga–Nybergsund

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

Oktober: 

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Med stor synlighet og økt belastning på veinettet i og rundt Haslemoen, Elverum, Rena, Koppang, Alvdal og Folldal. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy blir transportert på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Hedmark fylke. Hovedveiene som blir mest berørt i oktober er:

— Rv. 3 Elverum–Ulsberg

— Rv. 2 Charlottenberg–Elverum

— Fv. 30 Tynset–Støren

— Fv. 29 Hjerkinn–Atna

— Fv. 26 Tolga–Nybergsund

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

November: 

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Med stor synlighet og økt belastning på veinettet i og rundt Haslemoen, Elverum, Rena, Koppang, Alvdal og Folldal. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy blir transportert på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Hedmark fylke. Hovedveiene som blir mest berørt i oktober er:

— Rv. 3 Elverum–Ulsberg

— Rv. 2 Charlottenberg–Elverum

— Fv. 30 Tynset–Støren

— Fv. 29 Hjerkinn–Atna

— Fv. 26 Tolga–Nybergsund

For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke blir berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

Desember: 

Aktivitetsnivå: Lite

I desember vil det være lite militæraktivitet gjennom Hedmark fylke.

STØRSTE ØVELSE SIDEN DEN KALDE KRIGEN

Øvelse Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober–november 2018. Rundt 40 000 soldater fra over 30 land vil i denne perioden øve på å forsvare Norge. 

For Norge blir dette den største øvelsen på mange tiår, noe som igjen vil føre til at mange nordmenn vil merke at NATO øver i denne perioden. 

Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.

Kilde: forsvaret.no