Det bygges høyhastighetsbredbånd som aldri før i Solør. I Våler får nå vestsiden tilbud om fiber fra Eidsiva, og Våler kommune har budsjettert med et betydelig beløp for å få realisert prosjektet. Målet er at hele Våler kommune om få år skal ha tilgang på høyhastighetsbredbånd.

- Under møtet på Rud grendehus onsdag var det god stemning, engasjert publikum og en bra presentasjon av prosjektet fra rådmann Eyvind Alnæs og prosjektleder Tom Caspersen fra Eidsiva Bredbånd, det sier ordfører Lise Berger Svenkerud.

Rune Lerudsmoen innledet kvelden med noen ord om hvorfor fiber er viktig for Våler, og også for husstandene på vestsiden.

- Vi trenger fiber til skolearbeid, banktjenester og velferdsteknologi, fortalte Lerudsmoen.

Mange spørsmål

Det var mange spørsmål som kom opp under informasjonsmøtet på Rud grendehus. Folk lurte blant annet på hva som kreves av dem for å få fiberen inn til huset. Flere var opptatt av gravekostnadene på egen grunn, og noen av deltakerne savnet konkrete svar på spørsmålene sine.

- Kommunen legger 7.500 kroner på bordet pr. husstand som tegner seg i grendene utenom sentrum i Våler. Påkobling koster da 9.990 kroner for kundene, og det gir rabatt på abonnementet det første året. Eidsivas prosjektleder bor i Ringsaker. I hans del av kommunen var det uaktuelt for Ringsaker å bygge fiber, sier Berger Svenkerud, som er fornøyd med prosjektet.

Ordføreren håper nå at folk tegner seg opp, og at prosjektet blir realisert. Dersom ikke Eidsiva får 65 prosents oppslutning kan fibertoget gå for Våler vestside nå.